ORDIN nr. 300/549/2021pentru aprobarea listei țărilor care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii)-(v) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, art. 3 alin. (1) lit. ii) pct. (iii)-(v) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și art. 5 alin. (1) lit. x) pct. (iii)-(v) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI Nr. 300 din 23 aprilie 2021
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE Nr. 549 din 22 aprilie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 29 aprilie 2021  Având în vedere:– prevederile art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii)-(v) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 3 alin. (1) lit. ii) pct. (iii)-(v) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (1) lit. x) pct. (iii)-(v) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 181/DGPPRMC din 13.03.2021,în temeiul prevederilor:– art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015, cu modificările și completările ulterioare;– art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice;– art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 315/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului,ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului și președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice emit prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se aprobă lista țărilor care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii)-(v) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 3 alin. (1) lit. ii) pct. (iii)-(v) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, și art. 5 alin. (1) lit. x) pct. (iii)-(v) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Lista prevăzută la alin. (1) se actualizează anual sau ori de câte ori este necesar, în termen de 30 de zile de la apariția oricărei situații de modificare.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Claudiu-Iulius-Gavril Năsui
  Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice,Liviu Bostan  +  ANEXĂ
  LISTA
  țărilor care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii)-(v) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, art. 3 alin. (1) lit. ii) pct. (iii)-(v) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și art. 5 alin. (1) lit. x) pct. (iii)-(v) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii
  Lista țărilor^1 terțe care au ratificat Acordul privind Achizițiile Publice al Organizației Mondiale a Comerțului (AAP) - prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 3 alin. (1) lit. ii) pct. (iii) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, și art. 5 alin. (1) lit. x) pct. (iii) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare:^1 În sensul prezentului ordin, noțiunea de „țări“ include și regiunile administrative speciale și teritoriile vamale distincte care sunt părți la AAP.1. Republica Armenia;2. Uniunea Australiei;3. Canada;4. Regiunea Administrativă Specială Hong Kong (a Republicii Populare Chineze);5. Islanda;6. Statul Israel;7. Japonia;8. Republica Coreea;9. Principatul Liechtenstein;10. Republica Moldova;11. Muntenegru;12. Țările de Jos - cu privire la Aruba;13. Noua Zeelandă;14. Regatul Norvegiei;15. Republica Singapore;16. Confederația Elvețiană;17. Teritoriul vamal distinct Taipei (al Republicii Populare Chineze);18. Ucraina;19. Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord;20. Statele Unite ale Americii.II. Lista țărilor terțe care se află în proces de aderare la Uniunea Europeană - prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iv) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 3 alin. (1) lit. ii) pct. (iv) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, și art. 5 alin. (1) lit. x) pct. (iv) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare:1. Republica Albania;2. Republica Macedonia de Nord;3. Muntenegru;4. Republica Serbia;5. Republica Turcia.III. Lista țărilor terțe care sunt semnatare ale altor acorduri internaționale prin care Uniunea Europeană este obligată să acorde accesul liber la piața în domeniul achizițiilor publice - prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (v) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 3 alin. (1) lit. ii) pct. (v) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, și art. 5 alin. (1) lit. x) pct. (v) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare:1. Republica Albania - semnatară a Acordului de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Albania, pe de altă parte, intrat în vigoare la data de 1.04.2009;2. America Centrală (Honduras, Nicaragua, Panama, Costa Rica, Salvador, Guatemala) - semnatare ale Acordului de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte, aplicat provizoriu de la data de 1.08.2013 pentru Nicaragua, Honduras, Panama și de la data de 1.10.2013 pentru El Salvador și Costa Rica;3. Republica Armenia - semnatară a Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte, intrat în vigoare la data de 1.03.2021;4. Bosnia și Herțegovina - semnatară a Acordului de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte, intrat în vigoare la data de 1.06.2015;5. Canada - semnatară a Acordului economic și comercial cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, aplicat provizoriu de la data de 21.09.2017;6. Republica Chile - semnatară a Acordului de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Chile, pe de altă parte, intrat în vigoare la data de 1.03.2005;7. Comunitatea Andină (Columbia, Peru și Ecuador) - semnatare ale Acordului comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, aplicat provizoriu de la data de 1.03.2013 pentru Peru, de la data de 1.08.2013 pentru Columbia; semnatare ale Protocolului de aderare la Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Ecuadorului, aplicat provizoriu de la data de 1.01.2017 pentru Ecuador;8. Republica Coreea - semnatară a Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, intrat în vigoare la data de 13.12.2015;9. Confederația Elvețiană - semnatară a Acordului între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind anumite aspecte ale achizițiilor guvernamentale, intrat în vigoare la data de 1.06.2002;10. Republica Georgia - semnatară a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Georgia, pe de altă parte, intrat în vigoare la data de 1.07.2016;11. Republica Irak - semnatară a Acordului de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de altă parte, intrat în vigoare la data de 1.08.2018;12. Japonia - semnatară a Acordului între Uniunea Europeană și Japonia pentru un parteneriat economic, intrat în vigoare la data de 1.02.2019;13. Republica Kazahstan - semnatară a Acordului de parteneriat și cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte, intrat în vigoare la data de 1.03.2020;14. Kosovo^2 - semnatară a Acordului de stabilizare și de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Kosovo, pe de altă parte, intrat în vigoare la data de 1.04.2016;^2 Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1.244/1999, precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.15. Republica Macedonia de Nord - semnatară a Acordului de stabilizare si de asociere între Comunitățile Europene si statele membre ale acestora, pe de o parte, si Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, pe de altă parte, în vigoare din 1.04.2004;16. Statele Unite Mexicane - semnatară a Acordului de parteneriat economic, de coordonare politică și de cooperare dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Statele Unite Mexicane, intrat în vigoare la data de 1.10.2000;17. Republica Moldova - semnatară a Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, intrat în vigoare la data de 1.07.2016;18. Muntenegru - semnatară a Acordului de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte, intrat în vigoare la data de 1.05.2010;19. Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - semnatară a Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, aplicat provizoriu de la data de 1.01.2021;20. Republica Serbia - semnatară a Acordului de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Serbia, pe de altă parte, intrat în vigoare la data de 1.09.2013;21. Republica Singapore - semnatară a Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Singapore, intrat în vigoare la data de 21.11.2019;22. Ucraina - semnatară a Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, intrat în vigoare la data de 1.09.2017;23. Republica Socialistă Vietnam - semnatară a Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam, în vigoare de la data de 1.08.2020.
  ----