LEGE nr. 109 din 28 aprilie 2021pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 29 aprilie 2021  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212 din 28 decembrie 2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.307 din 29 decembrie 2020, cu următoarele modificări:1. La articolul 2, alineatele (9) și (16) vor avea următorul cuprins:(9) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Energiei exercită drepturile și îndeplinește obligațiile ce decurg din calitatea de acționar al statului român la operatorii economici cu atribuții în domeniile prevăzute la alin. (7) lit. a), cu excepția operatorului național de transport de energie electrică și a operatorului național de transport gaze naturale.……………………………………………………………………(16) La ultima dintre cele două date de intrare în vigoare corespunzătoare hotărârilor Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și a Ministerului Energiei se desființează Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.2. La articolul 4, alineatele (3) și (6) vor avea următorul cuprins:(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării exercită drepturile și îndeplinește obligațiile ce decurg din calitatea de acționar al statului român la operatorii economici din domeniul cercetării-dezvoltării și comunicațiilor.……………………………………………………………………(6) La ultima dintre cele două date de intrare în vigoare corespunzătoare hotărârilor Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării se desființează Ministerul Educației și Cercetării.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  LUDOVIC ORBAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  București, 28 aprilie 2021.Nr. 109.----