RECTIFICARE nr. 168 din 7 august 2020referitoare la Legea nr. 168/2020
EMITENT
  • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 28 aprilie 2021    În cuprinsul Legii nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 8 august 2020, se face următoarea rectificare:– la art. 27 alin. (2), în loc de: „...aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2017, cu modificările și completările ulterioare.“ se va citi: „...aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare.“----