HOTĂRÂRE nr. 466 din 15 aprilie 2021pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 28 aprilie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 5 februarie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La punctul III, după numărul curent 2 se introduce un nou număr curent, numărul curent 3, cu următorul cuprins:
  3. Achiziționarea de mașini și utilaje grele de cale, precum și trenuri de lucru și alte echipamente specifice, vehicule de service sau întreținere a căii feratea) existența unor contracte ferme încheiate în condițiile legii; b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului.
  2. La punctul IV, după numărul curent 5 se introduce un nou număr curent, numărul curent 6, cu următorul cuprins:
  6. Achiziționarea de mașini și utilaje grele de cale, precum și trenuri de lucru și alte echipamente specifice, vehicule de service sau întreținere a căii feratea) existența unor contracte ferme încheiate în condițiile legii; b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului.
  3. La punctul V, după numărul curent 2 se introduce un nou număr curent, numărul curent 3, cu următorul cuprins:
  3. Achiziționarea de mașini și utilaje grele de cale, precum și trenuri de lucru și alte echipamente specifice, vehicule de service sau întreținere a căii feratea) existența unor contracte ferme încheiate în condițiile legii; b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Cătălin Drulă
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 15 aprilie 2021.Nr. 466. ----