HOTĂRÎRE nr. 116 din 5 martie 1992pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 328/1991 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 22 aprilie 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Departamentul de Previziune şi Orientare Economică din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor funcţionează în structura organizatorică prevăzută în anexa.  +  Articolul 2Activitatea Inspecţiei generale pentru controlul preţurilor şi tarifelor din cadrul Departamentului pentru Preţuri şi Protecţia Concurentei trece în cadrul Direcţiei generale a controlului financiar din Departamentul Controlului Financiar de Stat şi al Contabilităţii. Noua direcţie va funcţiona sub denumirea de "Direcţia generală a controlului financiar de stat".  +  Articolul 3Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 328/1991 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor se modifica în mod corespunzător.  +  Articolul 4Ministerul Economiei şi Finanţelor va asigura punerea în executare a prezentei hotărîri. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi finanţelor,George DanielescuMinistrul bugetului, veniturilor statuluişi controlului financiar,Florian Bercea  +  Anexa                       ┌────────────────────────────────────────────┐                      │ DEPARTAMENTUL DE PREVIZIUNE ŞI │                      │ ORIENTARE ECONOMICĂ │                      ├──────────────────────────────────────┬────-│                      │ SECRETAR DE STAT │ 2 │                      └──────────────────────┬───────────────┴─────┘                    ┌────────────────────────┴────────────────────┐          ┌─────────┴─────────┐ ┌─────────┴─────────┐          │SUBSECRETAR DE STAT│ │SUBSECRETAR DE STAT│          └─────────┬─────────┘ └─────────┬─────────┘      ┌─────────────┼────────────┐ ┌──────────────┼───────────────┐┌─────┴──────┐┌─────┴─────┐┌─────┴──────┐ ┌──────┴───────┐┌─────┴───────┐┌──────┴──────┐│ ││ Direcţia ││ │ │ Direcţia ││ ││ ││ Direcţia ││previziunii││ │ │restructurării││ Direcţia ││ Direcţia de ││ scenarii şi││ansamblului││ Direcţia │ │ ramurilor ││ comerţ ││ sinteză a ││strategii de││problemelor││ echilibru │ │ economiei ││ exterior; ││ echilibrelor││ dezvoltare ││ sociale; ││macroeconmic│ │ naţionale şi ││ balanţa de ││financiare şi││ metodologii││ forţa de ││ │ │investiţiilor ││plăţi externe││ monetare ││ ││ muncă ││ │ │ publice ││ ││ │└────────────┘└───────────┘└────────────┘ └──────────────┘└─────────────┘└─────────────┘------------------------