REGULAMENT din 31 august 2000privind conferirea şi descrierea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru maiştri militari şi subofiteri
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 3 septembrie 2000     +  Capitolul 1 Conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru maiştri militari şi subofiteri  +  Articolul 1Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maiştri militari şi subofiteri se conferă maiştrilor militari şi subofiţerilor din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei, Serviciul Roman de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Paza şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.  +  Articolul 2Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maiştri militari şi subofiteri se conferă de Preşedintele României, prin decret, în baza propunerilor individuale ale ministrilor, respectiv ale conducătorilor instituţiilor menţionate la art. 1.  +  Articolul 3Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maiştri militari şi subofiteri se conferă o dată pe an, cu ocazia Zilei Naţionale a României.  +  Articolul 4 (1) Conform prevederilor art. 10 pct. 4 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maiştri militari şi subofiteri se conferă pentru: a) 15 ani de activitate în armata; b) 20 de ani de activitate în armata; c) 25 de ani de activitate în armata. (2) În sensul prezentului regulament, prin activitate în armata se înţelege vechimea ca maistru militar sau subofiţer în activitate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.  +  Articolul 5Maistrii militari şi subofiterii care sunt propuşi sa li se confere semnul onorific trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă vechimea în calitate de maistru militar sau subofiţer în activitate prevăzută la art. 10 pct. 4 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României; b) să aibă rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, evidentiate prin calificativele de cel puţin "Bun" în aprecierile de serviciu din ultimii 4 ani premergatori anului în care urmează sa li se confere decoratia. Dacă în această perioadă cei în cauza au obţinut un calificativ anual inferior calificativului "Bun", anul respectiv nu se ia în calcul.  +  Articolul 6Timpul cat maistrii militari şi subofiterii în activitate au fost condamnaţi cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei ori au fost condamnaţi cu executarea acesteia, însă au fost amnistiati sau gratiati înainte de a începe executarea, nu se ia în calculul vechimii în activitate în armata pentru conferirea semnului onorific, cu excepţia cazurilor în care, în urma rejudecarii cauzei, instanţa competenţa a pronunţat achitarea.  +  Articolul 7Miniştrii, respectiv conducătorii instituţiilor menţionate la art. 1, comunică Cancelariei Ordinelor anual, în scris, până la data de 1 iunie, numărul maiştrilor militari şi subofiţerilor care vor fi decorati cu semnul onorific.  +  Articolul 8Pentru maistrii militari şi subofiterii îndreptăţiţi sa li se confere semnul onorific, durata activităţii în armata se calculează până la data de 31 august a anului în care sunt propuşi să fie decorati.  +  Articolul 9 (1) Tabelele cuprinzând propunerile nominale de conferire a Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru maiştri militari şi subofiteri se trimit de miniştrii, respectiv de conducătorii instituţiilor menţionate la art. 1, la Cancelaria Ordinelor până la data de 31 august a fiecărui an. (2) Fac obiectul propunerilor de conferire a semnului onorific inclusiv maistrii militari şi subofiterii care au îndeplinit condiţiile de decorare şi au fost trecuţi în rezerva sau direct în retragere, pentru motive neimputabile lor, până la data emiterii decretului prin care se conferă decoratiile.  +  Articolul 10 (1) Maistrii militari şi subofiterii sancţionaţi pentru comiterea de abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziţii legale, în perioada de la ultima apreciere de serviciu şi până la data de 31 august a anului când se conferă semnul onorific, nu mai sunt propuşi, iar dacă abaterile au fost săvârşite în perioada 31 august-1 decembrie, ministrul, respectiv conducătorul instituţiei menţionate la art. 1, solicita Cancelariei Ordinelor radierea acestora din tabelele cu propuneri. (2) Prevederile alin. (1) se aplică numai în situaţia în care abaterea grava săvârşită ar avea ca urmare şi acordarea unui calificativ inferior calificativului "Bun" în aprecierea de serviciu pentru anul în curs.  +  Capitolul 2 Brevetele Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru maiştri militari şi subofiteri  +  Articolul 11Brevetul reprezintă documentul oficial prin care se atesta conferirea decoratiilor. Până la emiterea brevetului, instituţiile prevăzute la art. 1 pot elibera titularilor, pe baza decretului de conferire a decoratiei, adeverinte care să ateste conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru maiştri militari şi subofiteri.  +  Articolul 12Brevetul pentru Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maiştri militari şi subofiteri are pe suprafaţa sa stema tarii şi are înscrise date privind denumirea acestui semn, numărul şi data decretului de conferire, numele şi prenumele posesorului, cu iniţială tatălui, indicativul unităţii militare din care face parte, meritele pentru care se acordă semnul onorific: pentru 15 ani, 20 de ani sau 25 de ani de activitate în armata şi pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională.  +  Articolul 13Brevetele pentru Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maiştri militari şi subofiteri sunt validate prin semnatura sau parafa ministrilor, respectiv a conducătorilor instituţiilor menţionate la art. 1, şi a cancelarului ordinelor.  +  Articolul 14Brevetele pentru Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maiştri militari şi subofiteri poarta doua numere, astfel: a) numărul "IX.4." şi literele: a) - pentru 15 ani de activitate în armata; b) - pentru 20 de ani de activitate în armata sau c) pentru 25 de ani de activitate în armata, care corespunde cu numărul de ordine din ierarhia decoratiilor, prevăzut la art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României; b) numărul de înregistrare în evidenta Cancelariei Ordinelor.  +  Capitolul 3 Însemnul şi descrierea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru maiştri militari şi subofiteri  +  Articolul 15 (1) Însemnul pentru Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maiştri militari şi subofiteri este o piesa ovala, confectionata din tombac, având înălţimea de 35 mm şi lăţimea de 31 mm, cu bordura uşor reliefata; la margini este stantata, în relief uşor, o cununa deschisă, din frunze de laur la stanga şi frunze de stejar la dreapta, legate jos cu o funda, lăţimea cununei fiind de 4 mm. (2) Pe avers, suprapunand parţial cununa, este redata în partea superioară a câmpului o cruce de Malta, cu bratele de 24 mm, având un medalion central cu diametrul de 12 mm; în medalion este înscris numărul cu cifre latine aurite: "XV", "XX" sau "XXV", înalte de 7 mm. (3) Pe revers, în jumătatea superioară, este vulturul cruciat, înalt de 15 mm, care tine în gheare spada şi sceptrul şi are pe piept armele României; în partea inferioară a câmpului este inscripţia "RASPLATA/SERVICIULUI/MILITAR", cu litere înalte de 3 mm. (4) Însemnul este surmontat de un inel de la care porneşte o semicunună formată din două ramuri de laur legate sus cu o bara; lăţimea semicununei este de 31 mm şi înălţimea este de 14 mm. (5) Panglica este din rips moarat galben, strabatuta de şase benzi albastre, late fiecare de câte 1,5 mm; lăţimea panglicii este de 35 mm şi are înălţimea aparenta de 50 mm.  +  Articolul 16Diferenţa dintre categorii este următoarea: a) pentru 15 ani de activitate în armata, piesa este brunata; b) pentru 20 de ani de activitate în armata, piesa este argintata; c) pentru 25 de ani de activitate în armata, piesa este aurita.  +  Articolul 17 (1) Ecranul (cutia) care conţine distincţia este imbracat(a) în pergamoid galben şi în interior este captusit(a) cu mătase albastra. (2) Pe capacul cutiei este imprimata cu albastru titulatura decoratiei.  +  Articolul 18Modelul desenat al Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru maiştri militari şi subofiteri este reprezentat grafic în anexa care face parte din prezentul regulament.  +  Capitolul 4 Baretele Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru maiştri militari şi subofiteri  +  Articolul 19 (1) O dată cu semnul onorific se acordă şi bareta. (2) Bareta, lungă de 18 mm şi lata de 10 mm, are culorile panglicii reduse cu 50%; pe centru este aplicat numărul cu cifre latine "XV", "XX" sau "XXV", confectionat din tombac brunat, înalt de 8 mm. Panglica este prinsă pe un suport metalic care are, pe spate, o agrafa de prindere.Descrierea lt; lt;Semnului onorific pentru maiştri militari şi subofiteri gt; gt; se găseşte publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000, la pagina 13.--------------