REGULAMENT din 31 august 2000privind conferirea şi descrierea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru ofiţeri
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 3 septembrie 2000     +  Capitolul 1 Conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru ofiţeri  +  Articolul 1Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofiţeri se conferă ofiţerilor din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei, Serviciul Roman de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Paza şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.  +  Articolul 2Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofiţeri se conferă de Preşedintele României, prin decret, în baza propunerilor individuale ale ministrilor şi conducătorilor instituţiilor menţionate la art. 1.  +  Articolul 3Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofiţeri se conferă o dată pe an, cu ocazia Zilei Naţionale a României.  +  Articolul 4 (1) Conform prevederilor art. 10 pct. 3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofiţeri se conferă pentru: a) 15 ani de activitate în armata; b) 20 de ani de activitate în armata; c) 25 de ani de activitate în armata. (2) În sensul prezentului regulament, prin activitate în armata se înţelege vechimea ca ofiţer în activitate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.  +  Articolul 5Ofiţerii care sunt propuşi sa li se confere semnul onorific trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă vechimea în calitate de ofiţer în activitate prevăzută la art. 10 pct. 3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României; b) să aibă rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, evidentiate prin calificativele de cel puţin "Bun" în aprecierile de serviciu din ultimii 4 ani premergatori anului în care urmează sa li se confere decoratia. Dacă în această perioadă cei în cauza au obţinut un calificativ anual inferior calificativului "Bun", anul respectiv nu se ia în calcul.  +  Articolul 6Timpul cat ofiţerii în activitate au fost condamnaţi cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei ori au fost condamnaţi cu executarea acesteia, însă au fost amnistiati sau gratiati înainte de a începe executarea, nu se ia în calculul vechimii în activitate în armata pentru conferirea semnului onorific, cu excepţia cazurilor în care, în urma rejudecarii cauzei, instanţa competenţa a pronunţat achitarea.  +  Articolul 7Miniştrii, respectiv conducătorii instituţiilor menţionate la art. 1, comunică Cancelariei Ordinelor anual, în scris, până la data de 1 iunie, numărul ofiţerilor care vor fi decorati cu semnul onorific.  +  Articolul 8Pentru ofiţerii îndreptăţiţi sa li se confere semnul onorific durata activităţii în armata se calculează până la data de 31 august a anului în care sunt propuşi să fie decorati.  +  Articolul 9 (1) Tabelele cuprinzând propunerile nominale de conferire a Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru ofiţeri se trimit de miniştrii, respectiv de conducătorii instituţiilor menţionate la art. 1, la Cancelaria Ordinelor până la data de 31 august a fiecărui an. (2) Fac obiectul propunerilor de conferire a semnului onorific inclusiv ofiţerii care au îndeplinit condiţiile de decorare şi au fost trecuţi în rezerva sau direct în retragere, pentru motive neimputabile lor, până la data emiterii decretului prin care se conferă decoratiile.  +  Articolul 10 (1) Ofiţerii sancţionaţi pentru comiterea de abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziţii legale, în perioada de la ultima apreciere de serviciu şi până la data de 31 august a anului când se conferă semnul onorific, nu mai sunt propuşi, iar dacă abaterile au fost săvârşite în perioada 31 august-1 decembrie, ministrul, respectiv conducătorul instituţiei menţionate la art. 1, solicita Cancelariei Ordinelor radierea acestora din tabelele cu propuneri. (2) Prevederile alin. (1) se aplică numai în situaţia în care abaterea grava săvârşită ar avea ca urmare şi acordarea unui calificativ inferior calificativului "Bun" în aprecierea de serviciu pentru anul în curs.  +  Capitolul 2 Brevetele Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru ofiţeri  +  Articolul 11Brevetul reprezintă documentul oficial prin care se atesta conferirea decoratiilor. Până la emiterea brevetului, instituţiile prevăzute la art. 1 pot elibera titularilor, pe baza decretului de conferire a decoratiei, adeverinte care să ateste conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru ofiţeri.  +  Articolul 12Brevetul pentru Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofiţeri are pe suprafaţa sa stema tarii şi are înscrise date privind denumirea acestui semn, numărul şi data decretului de conferire, numele şi prenumele posesorului, cu iniţială tatălui, indicativul unităţii militare din care face parte, meritele pentru care se acordă semnul onorific: pentru 15 ani, 20 de ani sau 25 de ani de activitate în armata, rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională.  +  Articolul 13Brevetele pentru Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofiţeri sunt validate prin semnatura sau parafa ministrilor, respectiv a conducătorilor instituţiilor menţionate la art. 1, şi a cancelarului ordinelor.  +  Articolul 14Brevetele pentru Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofiţeri poarta doua numere, astfel: a) numărul "IX.3." şi literele: a) - pentru 15 ani de activitate în armata, b) - pentru 20 de ani de activitate în armata sau c) - pentru 25 de ani de activitate în armata, care corespunde cu numărul de ordine din ierarhia decoratiilor, prevăzut la art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României; b) numărul de înregistrare în evidenta Cancelariei Ordinelor.  +  Capitolul 3 Însemnul şi descrierea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru ofiţeri  +  Articolul 15 (1) Însemnul pentru Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofiţeri este o piesa ovala, uşor bombata, având înălţimea de 35 mm şi lăţimea de 31 mm, care are câmpul fin granulat. Marginal este aplicată, atât pe avers, cat şi pe revers, o cununa aurita, deschisă, în relief, având frunze de laur la stanga şi frunze de stejar la dreapta, legate jos cu o funda; lăţimea frunzei este de 6 mm. (2) Pe avers este aplicat numărul cu cifre latine aurite: "XV", "XX" sau "XXV"; înălţimea cifrelor este de 8 mm. (3) Pe revers este aplicat vulturul cruciat, care tine în gheare spada şi sceptrul şi are pe piept armele României, aurit; înălţimea vulturului este de 12 mm. (4) Însemnul este surmontat de un inel de la care porneşte o semicunună formată din două ramuri de laur legate sus cu o bara; lăţimea semicununei este de 31 mm şi înălţimea este de 14 mm. (5) Panglica este din rips moarat galben, strabatuta de cinci benzi albastre, late fiecare de câte 2 mm; lăţimea panglicii este de 35 mm şi are înălţimea aparenta de 50 mm.  +  Articolul 16 (1) Diferenţa dintre categorii este următoarea: a) pentru 15 ani de activitate în armata, piesa este din tombac argintat, iar cununa din frunze de laur şi de stejar, numărul cu cifre latine "XV" şi vulturul cruciat, din tombac aurit; b) pentru 20 de ani de activitate în armata, piesa este din argint cu titlu de 800 la mie, iar cununa din frunze de laur şi de stejar, numărul cu cifre latine "XX" şi vulturul cruciat sunt aurite; c) pentru 25 de ani de activitate în armata, piesa este din argint cu titlu de 800 la mie, iar cununa din frunze de laur şi de stejar, numărul cu cifre latine "XXV" şi vulturul cruciat sunt din argint cu titlu de 925 la mie, aurit. (2) Însemnele pentru "XX" şi "XXV" de ani vor avea poanson cu titlul metalului din care sunt confectionate.  +  Articolul 17 (1) Ecranul (cutia) care conţine distincţia este imbracat(a) în piele galbena şi în interior este captusit(a) cu plus albastru. (2) Pe capacul cutiei sunt imprimate cu albastru stema României şi titulatura decoratiei.  +  Articolul 18Modelul desenat al Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru ofiţeri este reprezentat grafic în anexa care face parte din prezentul regulament.  +  Capitolul 4 Baretele Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru ofiţeri  +  Articolul 19 (1) O dată cu semnul onorific se acordă şi bareta. (2) Bareta, lungă de 18 mm şi lata de 10 mm, are culorile panglicii reduse cu 50%; pe centru este aplicat numărul cu cifre latine "XV", "XX" sau "XXV", confectionat din argint cu titlu de 800 la mie, înalt de 8 mm. Panglica este prinsă pe un suport metalic care are, pe spate, o agrafa de prindere.Descrierea lt; lt;Semnului onorific pentru ofiţeri gt; gt; se găseşte publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 436 din 3 septembrie 2000, la pagina 10.--------------