ANEXE din 31 martie 2021privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2021 - 2022
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 374 bis din 12 aprilie 2021  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 385 din 31 martie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 374 din 12 aprilie 2021.
   +  Anexa nr. 1
  Domeniile și programele de studii universitare de master,
  locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile
  pentru fiecare desfășurare, numărul de credite de studii transferabile
  pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ sau
  limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți
  care pot fi școlarizați în anul universitar 2021 - 2022,
  în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
  1. UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1Inginerie chimicăAplicații ale chimiei în expertize juridice**BucureștiromânăIF120550
  Controlul calității și securitatea produselor alimentare**BucureștiromânăIF120
  Biomateriale pentru ingineria țesuturilor/ Biomaterials for tissue engineering**BucureștienglezăIF120
  Expertizarea alimentelor, produselor chimice și materialelor**BucureștiromânăIF120
  Ingineria proceselor chimice**BucureștiromânăIF120
  Materiale compozite avansate cu destinații speciale**BucureștiromânăIF120
  Micro - și nanomateriale**BucureștiromânăIF120
  Polimeri și biopolimeri inteligenți/ Smart polymers and biopolymers**BucureștienglezăIF120
  Procesarea și designul avansat al materialelor/ Advanced materials processing and design**BucureștienglezăIF120
  Produse farmaceutice și cosmetice**BucureștiromânăIF120
  Protecția consumatorului. Controlul calității produselor**BucureștiromânăIF120
  Știința și ingineria materialelor oxidice avansate și nanomateriale**BucureștiromânăIF120
  Știința și ingineria polimerilor**BucureștiromânăIF120
  Biorafinării și bioproduse**BucureștiromânăIF120
  2Inginerie electricăElectronică de putere și acționări electrice inteligente**BucureștiromânăIF120300
  Ingineria produselor și serviciilor în electrotehnică* *BucureștiromânăIF120
  Ingineria sistemelor electrice integrate în autovehicule/ Integrated electrical systems engineering in vehicles**BucureștienglezăIF120
  Inginerie electrică și informatică aplicată**BucureștiromânăIF120
  Sisteme electrice avansate**BucureștiromânăIF120
  Sisteme inteligente de instrumentație și măsurare**BucureștiromânăIF120
  3Inginerie energeticăEficiență energetică**BucureștiromânăIF120450
  Energetica orașelor inteligente**BucureștiromânăIF120
  Hidro-informatică și ingineria apei**BucureștiromânăIF120
  Informatică aplicată în energetică**BucureștiromânăIF120
  Monitorizarea și controlul sistemelor eletroenergetice**BucureștiromânăIF120
  Inginerie energetică/ Energy engineering**BucureștienglezăIF120
  Inginerie nucleară**BucureștiromânăIF120
  Servicii energetice**BucureștiromânăIF120
  Surse regenerabile de energie**BucureștiromânăIF120
  4Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleCalcul avansat în sisteme încorporate/ Advanced computing in embedded systems**BucureștienglezăIF1201000
  Circuite și sisteme integrate de comunicații**BucureștiromânăIF120
  Comunicații fără fir avansate/ Advanced wireless communications**BucureștienglezăIF120
  Comunicații mobile**BucureștiromânăIF120
  Comunicații multimedia**BucureștiromânăIF120
  Electronică și informatică aplicată**BucureștiromânăIF120
  Electronică și informatică medicală**BucureștiromânăIF120
  Imagistică avansată medicală**BucureștiromânăIF120
  Ingineria calității și siguranței în funcționare în electronică și telecomunicații**BucureștiromânăIF120
  Ingineria informației și a sistemelor de calcul**BucureștiromânăIF120
  Managementul serviciilor și rețelelor**BucureștiromânăIF120
  Microelectronică avansată/ Advanced microelectronics**BucureștienglezăIF120
  Microelectronică și nanoelectronică**BucureștiromânăIF120
  Microsisteme**BucureștiromânăIF120
  Nano-bio-inginerie și managementul mediului**BucureștiromânăIF120
  Optoelectronică* *BucureștiromânăIF120
  Rețele integrate de telecomunicații**BucureștiromânăIF120
  Sisteme inteligente pentru transporturi**BucureștiromânăIF120
  Sisteme telematice pentru transporturi**BucureștiromânăIF120
  Tehnici avansate pentru imagistica digitală**BucureștiromânăIF120
  Tehnologii integrate avansate în electronica auto**BucureștiromânăIF120
  Tehnologii multimedia în aplicații de biometrie și securitatea informației**BucureștiromânăIF120
  Tehnologii multimedia pentru producția de conținut în domeniul audiovizualului și comunicațiilor**BucureștiromânăIF120
  Tehnologii software avansate pentru comunicații**BucureștiromânăIF120
  Telecomunicații**BucureștiromânăIF120
  Electric Vehicle Propulsion and Control**BucureștienglezăIF120
  5Inginerie aerospațialăAvionică și navigație aerospațială**BucureștiromânăIF120250
  Ingineria transportului aerian/ Air transport engineering**BucureștienglezăIF120
  Inginerie și management aerospațial**BucureștiromânăIF120
  Management aeronautic**BucureștiromânăIF120
  Propulsie aerospațială și protecția mediului**BucureștiromânăIF120
  Sisteme holistice spațiale**BucureștiromânăIF120
  Structuri aeronautice și spațiale**BucureștiromânăIF120
  6Ingineria autovehiculelorCercetare și dezvoltare în ingineria autovehiculelor* *BucureștiromânăIF120150
  Sistemul integrat om-autovehicul-mediu**BucureștiromânăIF120
  Sisteme și tehnologii avansate în domeniul autovehiculelor* *BucureștiromânăIF120
  7Ingineria transporturilorLogistica transporturilor**BucureștiromânăIF120175
  Management în transporturi**BucureștiromânăIF120
  Transport și trafic urban**BucureștiromânăIF120
  Transporturi și logistică verzi, inteligente și integrate/ Green, Smart and Integrated Transport and Logistics**BucureștienglezăIF120
  8Ingineria produselor alimentareIngineria și managementul procesării și păstrării produselor agroalimentare**BucureștiromânăIF120100
  Tehnologii avansate în industria alimentară**BucureștiromânăIF120
  9Calculatoare și tehnologia informațieiAdministrarea bazelor de date**BucureștiromânăIF120900
  Arhitecturi avansate de calculatoare**BucureștiromânăIF120
  e-Guvernare**BucureștiromânăIF120
  Grafică, multimedia și realitate virtuală**BucureștiromânăIF120
  Ingineria sistemelor de programe/ Software Engineering**BucureștienglezăIF120
  Ingineria sistemelor internet**BucureștiromânăIF120
  Inteligență artificială/ Artificial Intelligence**BucureștienglezăIF120
  Management în tehnologia informației**BucureștiromânăIF120
  Management, inovare și tehnologii de sisteme colaborative/ Management, innovation et technologies des systemes collaboratifs**BucureștifrancezăIF120
  Securitatea rețelelor informatice complexe**BucureștiromânăIF120
  Servicii software avansate**BucureștiromânăIF120
  Sisteme avansate de securitate/ Advanced cybersecurity**BucureștienglezăIF120
  Sisteme de calcul paralele și distribuite/ Parallel and distributed computer systems**BucureștienglezăIF120
  Sisteme de programe financiare/ Financial Computing**BucureștienglezăIF120
  Sisteme inteligente și vederea artificială**BucureștiromânăIF120
  Tehnologia informației aplicată în aviație/ Information Technologies Applied in Aviation**BucureștienglezăIF120
  10Ingineria sistemelorAutomatică și informatică industrială**BucureștiromânăIF120440
  Control avansat și sisteme în timp real**BucureștiromânăIF120
  Ingineria și managementul serviciilor/ Service engineering and management**BucureștienglezăIF120
  Managementul și protecția informației**BucureștiromânăIF120
  Prelucrări complexe de semnal în aplicații multimedia**BucureștiromânăIF120
  Sisteme complexe/ Complex systems**BucureștienglezăIF120
  Sisteme cyber-fizice/ Cyber physical systems**BucureștienglezăIF120
  Sisteme informatice în medicină**BucureștiromânăIF120
  Sisteme inteligente de conducere**BucureștiromânăIF120
  Sisteme informatice integrate**BucureștiromânăIF120
  Robotică și automatizări/ Robotics and Automation**BucureștienglezăIF120
  11Inginerie mecanicăCercetarea, proiectarea și testarea sistemelor biotehnice**BucureștiromânăIF120570
  Concepție integrată în ingineria mecanică**BucureștiromânăIF120
  Consultanță în proiectarea sistemelor mecanice**BucureștiromânăIF120
  Controlul zgomotelor și vibrațiilor**BucureștiromânăIF120
  Evaluarea riscului, siguranței și integrității echipamentelor sub presiune**BucureștiromânăIF120
  Fenomene de interacțiune vehicul-cale de rulare**BucureștiromânăIF120
  Ingineria calității și mediului în industriile de proces**BucureștiromânăIF120
  Ingineria și managementul sistemelor și echipamentelor termice**BucureștiromânăIF120
  Inginerie și proiectare asistate de calculator pentru mașini și structuri mecanice**BucureștiromânăIF120
  Mecanică de precizie pentru sisteme mecatronice**BucureștiromânăIF120
  Modelarea și simularea sistemelor mecanice mobile**BucureștiromânăIF120
  Siguranța și integritatea structurilor**BucureștiromânăIF120
  Sisteme hidraulice și pneumatice avansate**BucureștiromânăIF120
  Termomecanica echipamentelor pentru procese industriale**BucureștiromânăIF120
  Vehicule feroviare de mare viteză**BucureștiromânăIF120
  12Inginerie industrialăConcepția integrată a sistemelor tehnologice/ Conception integree des systemes technologiques **BucureștifrancezăIF120890
  Concepție și management în productică**BucureștiromânăIF120
  Design industrial și produse inovative**BucureștiromânăIF120
  Design de produs și inginerie inovativă**BucureștiromânăIF120
  Echipamente pentru terapii de recuperare**BucureștiromânăIF120
  Evaluarea calității materialelor și produselor**BucureștiromânăIF120
  Grafică inginerească și design**BucureștiromânăIF120
  Ingineria calității**BucureștiromânăIF120
  Ingineria nanostructurilor și proceselor neconvenționale* *BucureștiromânăIF120
  Ingineria proiectării și fabricării produselor**BucureștiromânăIF120
  Ingineria securității și sănătății în muncă**BucureștiromânăIF120
  Ingineria sistemelor industriale/ Ingenierie des systemes industriels**BucureștifrancezăIF120
  Ingineria și managementul proceselor de sudare și control**BucureștiromânăIF120
  Inginerie avansată asistată de calculator**BucureștiromânăIF120
  Inginerie industrială/ Industrial Engineering**BucureștienglezăIF120
  Logistică industrială**BucureștiromânăIF120
  Managementul întreprinderilor industriale virtuale**BucureștiromânăIF120
  Mașini și sisteme de producție**BucureștiromânăIF120
  Tehnologii și sisteme poligrafice**BucureștiromânăIF120
  13Științe inginerești aplicateBioinginerie aplicată pentru medicina regenerativă**BucureștiromânăIF120450
  Biomateriale inteligente și aplicații/ Smart biomaterials and applications**BucureștienglezăIF120
  Biomateriale metalice**BucureștiromânăIF120
  Ingineria și aplicațiile laserilor și acceleratorilor**BucureștiromânăIF120
  Inginerie de mentenanță pentru ELI - NP**BucureștiromânăIF120
  Inginerie medicală**BucureștiromânăIF120
  Modele de decizie, risc și prognoză**BucureștiromânăIF120
  Optometrie avansată**BucureștiromânăIF120
  Sisteme dinamice optimale și modele economico-financiare* *BucureștiromânăIF120
  Tehnologii moderne pentru ingineria medicală**BucureștiromânăIF120
  Teoria codării și stocării informației**BucureștiromânăIF120
  14Mecatronică și roboticăMecatronică avansată (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie mecanică)**BucureștiromânăIF120150
  Robotică (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie mecanică)**BucureștiromânăIF120
  15Ingineria materialelorSinteza și procesarea materialelor metalice speciale**BucureștiromânăIF120300
  Substanțe, materiale și sisteme biocompatibile**BucureștiromânăIF120
  Știința și expertizarea materialelor metalice avansate**BucureștiromânăIF120
  Știința și managementul testării materialelor**BucureștiromânăIF120
  Tehnici avansate pentru procesarea materialelor metalice**BucureștiromânăIF120
  16Ingineria mediuluiControlul analitic al calității mediului și tehnici de depoluare**BucureștiromânăIF120330
  Ingineria mediului**BucureștiromânăIF120
  Ingineria mediului și managementul calității în domeniul feroviar**BucureștiromânăIF120
  Ingineria și managementul sistemelor biotehnice**BucureștiromânăIF120
  Inginerie și management în protecția mediului**BucureștiromânăIF120
  Managementul mediului și dezvoltare durabilă**BucureștiromânăIF120
  Protecția mediului în industria materialelor metalice**BucureștiromânăIF120
  17Inginerie și managementAntreprenoriat și ingineria afacerilor/ Business Engineering and Entrepreneurship**BucureștienglezăIF1201050
  Administrarea și ingineria afacerilor/ Business Administration and Engineering**BucureștienglezăIF120
  Administrarea și ingineria afacerilor în industrie/ Geschafts- und Industrieverwaltung * *BucureștigermanăIF120
  Antreprenoriat industrial**BucureștiromânăIF120
  Antreprenoriat, managementul și ingineria afacerilor**BucureștiromânăIF120
  Calitate în inginerie și managementul afacerilor**BucureștiromânăIF120
  Calitatea produselor și serviciilor industriale**BucureștiromânăIF120
  Dezvoltarea și organizarea sistemelor mecatronice/ Entwicklung und Organisation mechatronischer Systeme**BucureștigermanăIF120
  Excelență sustenabilă și leadership în industrie/ Nachhaltige Geschaftsexzellenz und Leadership in der Industrie**BucureștigermanăIF120
  Ingineria managerială a sistemelor tehnice**BucureștiromânăIF120
  Ingineria resurselor umane în organizațiile industriale**BucureștiromânăIF120
  Ingineria și managementul producerii materialelor metalice**BucureștiromânăIF120
  Ingineria și managementul proiectelor complexe**BucureștiromânăIF120
  Ingineria și managementul sistemelor de afaceri**BucureștiromânăIF120
  Inginerie economică în activități industriale**BucureștiromânăIF120
  Inginerie economică și managementul afacerilor**BucureștiromânăIF120
  Managementul facilităților**BucureștiromânăIF120
  Managementul sistemelor energetice**BucureștiromânăIF120
  Marketing industrial**BucureștiromânăIF120
  Ingineria și managementul orașelor inteligente**BucureștiromânăIF120
  Managementul întreprinderilor digitale/ Management of the Digital Enterprises**BucureștienglezăIF120
  18Științe ale comunicăriiComunicare managerială*BucureștiromânăIF120125
  Tehnologia traducerii automate/ Technologies de la traduction automatiqe*BucureștifrancezăIF120
  19Relații internaționale și studii europeneStudii europene*BucureștiromânăIF12075
  20EconomiePolitici economice europene*BucureștiromânăIF12075
  21Științe ale educațieiManagementul organizațiilor educaționale*BucureștiromânăIF120125
  Master didactic în Inginerie mecanicăBucureștiromânăIF120
  Master didactic în Inginerie și managementBucureștiromânăIF120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional. **) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare.
  2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1Inginerie civilă și instalațiiDezvoltare durabilăBucureștiromânăIF120800
  Dezvoltarea urbană și regionalăBucureștiromânăIF120
  Eficiența energetică a instalațiilor din clădiriBucureștiromânăIF120
  Eficiența energetică a instalațiilor din clădiri/ Efficacite energetique des instalations techniques du batimentBucureștifrancezăIF120
  Energie, confort și dezvoltare durabilăBucureștiromânăIF120
  Infrastructuri durabile de transportBucureștiromânăIF120
  Ingineria clădirilorBucureștiromânăIF120
  Ingineria infrastructurii transporturilorBucureștiromânăIF120
  Inginerie geotehnicăBucureștiromânăIF120
  Inginerie hidraulicăBucureștiromânăIF120
  Inginerie hidraulică și protecția mediuluiBucureștiromânăIF120
  Inginerie structuralăBucureștiromânăIF120
  Inginerie structurală/ Ingenierie des structuresBucureștifrancezăIF120
  Inginerie structurală/ Structural engineeringBucureștienglezăIF120
  Interacțiuni în mediul construit/ Interactions in the built environmentBucureștienglezăIF120
  Poduri și tuneluriBucureștiromânăIF120
  Proiectarea construcțiilor civile și industriale în zone seismiceBucureștiromânăIF120
  Tehnologia și managementul lucrărilor de construcțiiBucureștiromânăIF120
  Tehnologii performante pentru protecția mediului urbanBucureștiromânăIF120
  Ingineria sistemelor de securitate la incendiu și de securitate fizică în clădiriBucureștiromânăIF120
  Ingineria și știința mediului acvatic/ Aquatic Enviroment Engineering an ScienceBucureștienglezăIF120
  2Inginerie geodezicăGeomaticăBucureștiromânăIF120150
  Planificare spațială și GIS pentru dezvoltare durabilăBucureștiromânăIF120
  Prelucrarea și analiza datelor geospațialeBucureștiromânăIF120
  Sisteme informaționale în cadastru și publicitate imobiliarăBucureștiromânăIF120
  3Inginerie mecanicăEchipamente pentru dezafectarea/demolarea construcțiilor și reciclarea materialelorBucureștiromânăIF120150
  Managementul și gestionarea situațiilor de urgențăBucureștiromânăIF120
  Sisteme mecanice avansateBucureștiromânăIF120
  4Inginerie și managementManagementul proiectelor în construcțiiBucureștiromânăIF12050
  Reprezentare digitală și managementul informațiilor în construcții (BIM)BucureștiromânăIF90
  5Științe ale educațieiManagement educațional*BucureștiromânăIF120150
  Management și consiliere educațională*BucureștiromânăIF120
  Tehnologii didactice asistate de calculator (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie civilă și instalații)*BucureștiromânăIF120
  6FilologieTraducere și interpretare specializatăBucureștiromânăIF12050
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional.
  3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1UrbanismAmenajarea teritoriului și dezvoltare regionalăBucureștiromânăIF120300
  Management urban pentru orașe competitiveBucureștiromânăIF120
  Mobilitate urbanăBucureștiromânăIF120
  Peisaj și teritoriuBucureștiromânăIF120
  Proiectare urbanăBucureștiromânăIF120
  Urbanism și politici publiceBucureștiromânăIF120
  4. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1AgronomieAgricultură durabilă*BucureștiromânăIF120300
  Ameliorarea plantelor și producerea de sămânță*BucureștiromânăIF120
  Consultanță agricolă*BucureștiromânăIF120
  Managementul și expertiza fondului funciar*BucureștiromânăIF120
  Protecția agroecosistemelor și expertiză fitosanitară*BucureștiromânăIF120
  2HorticulturăManagementul conservării biodiversității*BucureștiromânăIF120200
  Științe horticole ecologice*BucureștiromânăIF120
  Tehnologii integrate de obținere și valorificare a produselor horticole*BucureștiromânăIF120
  Tehnologii performante, management și marketing vitivinicol*BucureștiromânăIF120
  3Inginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăAgribusiness*BucureștiromânăIF120400
  Agribusiness*BucureștiromânăIFR120
  Management în agroturism și alimentație publică*BucureștiromânăIF120
  Management în agroturism și alimentație publică*BucureștiromânăIFR120
  Management și audit intern*BucureștiromânăIF120
  Management și dezvoltare rurală*BucureștiromânăIF120
  Management și dezvoltare rurală*BucureștiromânăIFR120
  Managementul calității și inovației în domeniul agroalimentar*BucureștiromânăIF120
  Managementul fermei și dezvoltarea afacerilor agricole/ Farm Management and Agribusiness Development*BucureștienglezăIF120
  Managementul industriei ospitalității rurale/ Management of Rural Hospitality Industry*BucureștienglezăIF120
  4BiotehnologiiBiotehnologie și antreprenoriat/ Biotechnology and entrepreneurship*BucureștienglezăIF120200
  Biotehnologie și siguranță alimentară*BucureștiromânăIF120
  Biotehnologii în industria farmaceutică*BucureștiromânăIF120
  Biotehnologii în protecția mediului*BucureștiromânăIF120
  5Ingineria produselor alimentareBiosecuritatea produselor alimentare*BucureștiromânăIF120250
  Controlul și expertiza alimentelor ecologice, Halal și Kosher*BucureștiromânăIF120
  Expertiza produselor agroalimentare*BucureștiromânăIF120
  Siguranța și biosecuritatea produselor alimentare/ Food safety and biosecurity*BucureștienglezăIF120
  Tehnologii speciale în industria alimentară*BucureștiromânăIF120
  6ZootehnieAntreprenoriat în producțiile animaliere*BucureștiromânăIF12075
  7Ingineria mediuluiGeomatică pentru ingineria mediului*BucureștiromânăIF120175
  Ingineria și protecția mediului în spațiul rural*BucureștiromânăIF120
  Ingineria și protecția mediului în spațiul rural*BucureștiromânăIFR120
  8Inginerie și managementManagementul investițiilor în ecosisteme*BucureștiromânăIF12050
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional.
  5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1MatematicăAlgebră, geometrie și criptografieBucureștiromânăIF120350
  Algebră, geometrie și criptografie/ Algebra, Geometry and CryptographyBucureștienglezăIF120
  Matematică didacticăBucureștiromânăIF120
  Analiză matematică și aplicațiiBucureștiromânăIF120
  Probabilități și statistică în finanțe și științeBucureștiromânăIF120
  Studii avansate în matematică/ Advanced Studies in MatematicsBucureștienglezăIF120
  2InformaticăInginerie softwareBucureștiromânăIF120400
  Inteligență artificialăBucureștiromânăIF120
  Sisteme distribuiteBucureștiromânăIF120
  Securitate și logică aplicatăBucureștiromânăIF120
  Baze de date și tehnologii softwareBucureștiromânăIF120
  Inteligență artificială/ Artificial IntelligenceBucureștienglezăIF120
  Securitate și logică aplicată/ Security and Applied LogicBucureștienglezăIF120
  Știința datelor/ Data ScienceBucureștienglezăIF120
  Baze de date și tehnologii software*BucureștiromânăIFR120
  Procesarea limbajului natural/ Natural language Processing**BucureștienglezăIF120
  3FizicăFizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică și aplicațiiBucureștiromânăIF120500
  Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică și aplicații/ Physics of atom, nucleus and elementary particles, Astrophysics and applicationsBucureștienglezăIF120
  Fizica materialelor avansate și nanostructuriBucureștiromânăIF120
  Fizica materialelor avansate și nanostructuri/ Physics of advanced materials and nanostructuresBucureștienglezăIF120
  Fizică medicalăBucureștiromânăIF120
  Fizica mediului și a polimerilor ecologiciBucureștiromânăIF120
  Fizică teoretică și computaționalăBucureștiromânăIF120
  Fizică teoretică și computațională/ Theoretical and Computational PhysicsBucureștienglezăIF120
  Optică, laseri și aplicațiiBucureștiromânăIF120
  Surse de energie regenerabile și alternative (interdisciplinar cu domeniul: Chimie)BucureștiromânăIF120
  4ChimieBiomoleculeBucureștiromânăIF120300
  Chimia materialelor avansateBucureștienglezăIF120
  Chimia medicamentelor și produselor cosmeticeBucureștiromânăIF120
  5GeografieClimatologie și resurse de apă*BucureștiromânăIF120600
  Dezvoltare teritorială inteligentă*BucureștiromânăIF120
  Geodemografie și vulnerabilități socio-teritoriale*BucureștiromânăIF120
  Geografie aplicată și dezvoltare regională*BucureștiromânăIF120
  Geomorfologie și cartografie cu elemente de cadastru*BucureștiromânăIF120
  Gestiunea spațiului turistic și servicii de ospitalitate*BucureștiromânăIF120
  Managementul dezastrelor*BucureștiromânăIF120
  Managementul resurselor și activităților turistice*BucureștiromânăIF120
  Planificare teritorială și managementul localităților urbane și rurale*BucureștiromânăIF120
  Sisteme informaționale geografice*BucureștiromânăIF120
  6Știința mediuluiEvaluarea integrată a stării mediului**BucureștiromânăIF120200
  Managementul integrat al capitalului natural**BucureștiromânăIF120
  Politici de mediu pentru dezvoltarea durabilă**BucureștiromânăIF120
  Sustenabilitatea sistemelor socioecologice**/ Sustenability of SocioEcological SystemsBucureștienglezăIF120
  7Inginerie geologicăEvaluarea bazinelor de sedimentare și a resurselor mineraleBucureștiromânăIF120250
  Geobiologie aplicată în conservarea patrimoniului natural și cultural (interdisciplinar cu domeniul: Știința mediului)BucureștiromânăIF120
  GeofizicăBucureștiromânăIF120
  Geofizică aplicată/ Applied geophysicsBucureștienglezăIF120
  Inginerie geologică și geotehnică ambientalăBucureștiromânăIF120
  8BiologieBiologie medicală*BucureștiromânăIF120550
  Biochimie clinică aplicată*BucureștiromânăIF120
  Bioinformatică medicală*BucureștiromânăIF120
  Laborator medical*BucureștiromânăIF120
  Biochimie și biologie moleculară**BucureștiromânăIF120
  Bioinformatică aplicată în științele vieții/ Applied bioinformatics for life science**BucureștienglezăIF120
  Genetică aplicată și biotehnologie**BucureștiromânăIF120
  Microbiologie aplicată și imunologie**BucureștiromânăIF120
  Neurobiologie* *BucureștiromânăIF120
  Biochimie aplicată și biologie moleculară**/ Applied Biochemistry and Molecular BiologyBucureștienglezăIF120
  9DreptȘtiințe penale*BucureștiromânăIF60600
  Carieră judiciară*BucureștiromânăIF60
  Dreptul afacerilor*BucureștiromânăIF60
  Drept privat*BucureștiromânăIF60
  Drept fiscal*BucureștiromânăIF60
  Achiziții publice, concesiuni, parteneriat public-privat*BucureștiromânăIF60
  Arbitrajul internațional*BucureștienglezăIF60
  Drept internațional public*BucureștiromânăIF60
  Dreptul muncii, relații de muncă și industriale**BucureștiromânăIF60
  Dreptul Uniunii Europene**BucureștiromânăIF60
  Dreptul urbanismului și al amenajării teritoriului*BucureștiromânăIF60
  Dreptul și guvernanța afacerilor europene și internaționale *BucureștifrancezăIF60
  10Științe administrativeAdministrarea relațiilor publice și asistență managerialăBucureștiromânăIF120400
  Administrarea și dezvoltarea resurselor umaneBucureștiromânăIF120
  Administrație publică și eficiența sistemului administrativBucureștiromânăIF120
  Administrație și politici publice în Uniunea EuropeanăBucureștiromânăIF120
  Managementul crizelorBucureștiromânăIF120
  Managementul informației și al documentelorBucureștiromânăIF120
  Managementul restaurării și valorificării patrimoniului culturalBucureștiromânăIF120
  Managementul achizițiilor publice*BucureștiromânăIF120
  11Științe ale comunicăriiCampanii de comunicare în publicitate și relații publice*BucureștiromânăIF120780
  Consultanță și expertiză în publicitate*BucureștiromânăIF120
  Comunicare și resurse umane*BucureștiromânăIF120
  Gestionarea informației în societatea contemporană*BucureștiromânăIF120
  Jurnalism și comunicare politică*BucureștiromânăIF120
  Jurnalism tematic*BucureștiromânăIF120
  Managementul instituțiilor mass-media*BucureștiromânăIF120
  Mass-media, dezvoltare, societate/ Medias, developpement, societe*BucureștifrancezăIF120
  Publicitate și comunicare digitală/ Advertising and digital Communication*BucureștienglezăIF120
  Modele de comunicare și relații publice*BucureștiromânăIF120
  Cercetare aplicativă în Științele comunicării**BucureștiromânăIF120
  Producție multimedia și audio-video*BucureștiromânăIF120
  12SociologieCercetare sociologică avansată**BucureștiromânăIF120675
  Managementul resurselor umane*BucureștiromânăIF120
  Antropologie, dezvoltare comunitară și regională*BucureștiromânăIF120
  Cercetare în sociologie/ Research in sociology**BucureștienglezăIF120
  Devianță socială și criminalitate*BucureștiromânăIF120
  Politici publice și management în administrația publică*BucureștiromânăIF120
  Sociologia consumului și marketing*BucureștiromânăIF120
  Sondaje de opinie, marketing și publicitate*BucureștiromânăIF120
  Studii de securitate*BucureștiromânăIF120
  Comunicare și studii interculturale*/ Communications and Intercultural StudiesBucureștienglezăIF120
  Management intercultural*/ Intercultural ManagementBucureștienglezăIF120
  13Asistență socialăConsiliere în asistența socială*BucureștiromânăIF120375
  Grupuri de risc și servicii sociale de suport*BucureștiromânăIF120
  Managementul serviciilor sociale și de sănătate*BucureștiromânăIF120
  Prevenirea și combaterea consumului ilicit de droguri*BucureștiromânăIF120
  Probațiune*BucureștiromânăIF120
  14Relații internaționale și studii europeneRelații internaționaleBucureștiromânăIF120150
  Studii europeneBucureștiromânăIF120
  Tehnici diplomaticeBucureștiromânăIF120
  Afaceri publice internaționale/ International Public AffairsBucureștienglezăIF120
  15Științe politicePolitică comparatăBucureștienglezăIF120225
  Politică europeană și româneascăBucureștiromânăIF120
  Politica în Europa. State, frontiere și societățiBucureștifrancezăIF120
  Politicile egalității de șanse în context românesc și europeanBucureștiromânăIF120
  Politicile egalității de șanse în context românesc și europeanBucureștiromână, francezăIF120
  16Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor mici și mijlocii*BucureștiromânăIF120250
  Consultanță în afaceri*BucureștiromânăIF120
  Consultanță în afaceri/ Business consulting*BucureștienglezăIF120
  Economie comportamentală/ Behavioural economics (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie)*BucureștienglezăIF120
  Administrarea afacerilor/ Business Administration (interdisciplinar cu domeniul: Sociologie)*BucureștienglezăIF120
  17MarketingMarketing strategic și managementul vânzărilorBucureștiromânăIF12050
  18PsihologiePsihologie aplicată în domeniul securității naționale*BucureștiromânăIF120650
  Psihologie educațională și consiliere psihologică*BucureștiromânăIF120
  Psihologie clinică și psihoterapia copilului și familiei*BucureștiromânăIF120
  Psihodiagnoză, psihoterapie experiențială unificatoare (PEU) și dezvoltare personală*BucureștiromânăIF120
  Psihologia muncii, transporturilor și serviciilor*BucureștiromânăIF120
  Psihologia sănătății - cercetare clinică și optimizare comportamentală*BucureștiromânăIF120
  Psihologie clinică - evaluare și intervenție terapeutică*BucureștiromânăIF120
  Psihologie organizațională și managementul resurselor umane*BucureștiromânăIF120
  Psihologia traumei - evaluare clinică și intervenție terapeutică*BucureștiromânăIF120
  Sănătate ocupațională și performanța resursei umane*BucureștiromânăIF120
  19Științe ale educațieiConsiliere școlară și dezvoltarea cariereiBucureștiromânăIF120850
  Educație presecundară. Politici și strategii de dezvoltareBucureștiromânăIF120
  Educație timpurie (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie)BucureștiromânăIF120
  Formarea formatorilorBucureștiromânăIF120
  Învățare, inovare și coaching în educațieBucureștiromânăIF120
  Management educaționalBucureștiromânăIFR120
  Management educaționalBuzăuromânăIF120
  Management educaționalFocșaniromânăIF120
  Managementul și evaluarea organizațiilor și programelor educaționaleBucureștiromânăIF120
  Mentoratul în educațieBucureștiromânăIF120
  Pedagogii alternative și arta teatrală în educație (interdisciplinar cu domeniul: Teatru și artele spectacolului)BucureștiromânăIF120
  Psihopedagogia școlii incluziveBucureștiromânăIF120
  Tehnologii informatice și de comunicații în educație (interdisciplinar cu domeniul: Calculatoare și tehnologia informației)BucureștiromânăIF120
  Terapia logopedică în procesele de comunicareBucureștiromânăIF120
  Master didactic în Limbă și literaturăBucureștiromână, franceză, germanăIF120
  Master didactic în IstorieBucureștiromânăIF120
  Master didactic în GeografieBucureștiromânăIF120
  Master didactic în FilozofieBucureștiromânăIF120
  Master didactic în FizicăBucureștiromânăIF120
  Master didactic în ChimieBucureștiromânăIF120
  Master didactic în BiologieBucureștiromânăIF120
  20FilologieCultură și civilizație ebraicăBucureștiromânăIF1201000
  Cultura și limbajul organizațiilor europeneBucureștiromânăIF120
  Didactici ale disciplinelor filologiceBucureștiromânăIF120
  Etnologie, antropologie culturală și folclorBucureștiromânăIF120
  Formarea interpreților de conferințăBucureștiromânăIF120
  Lingvistica limbii engleze. Metode și aplicațiiBucureștienglezăIF120
  Spațiul islamic: societăți, culturi, mentalitățiBucureștiromânăIF120
  Strategii comunicaționale interculturale - literare și lingvisticeBucureștiromânăIF120
  Studii americaneBucureștienglezăIF120
  Studii avansate în lingvistică - Structura și funcționarea limbii româneBucureștiromânăIF120
  Studii culturale balcaniceBucureștiromânăIF120
  Studii culturale britaniceBucureștienglezăIF120
  Studii franceze și francofoneBucureștifrancezăIF120
  Studii literareBucureștiromânăIF120
  Teoria și practica edităriiBucureștiromânăIF120
  Traducere specializată și studii terminologiceBucureștiromânăIF120
  Traducerea textului literar contemporanBucureștienglezăIF120
  Digitalizarea în științe umaniste/ Digital HumanitiesBucureștienglezăIF120
  Limba rusă aplicată. Tehnici de traducere*BucureștirusăIF120
  Studii est-asiaticeBucureștiromânăIF120
  Studii hispanice/ Master de estudios hispanicosBucureștispaniolăIF120
  Traductologie latino-romanicăBucureștiromânăIF120
  21FilosofieEtică aplicată în societate, afaceri și organizațiiBucureștiromânăIF120450
  Filosofie, politică și economie/ Philosophy, politics and economicsBucureștienglezăIF120
  Istoria și circulația ideilor filosoficeBucureștiromânăIF120
  Istoria și filosofia științeiBucureștiromânăIF120
  Program masteral în științe cognitive - Open mindBucureștienglezăIF120
  Studii de dezvoltare internațională și etica relațiilor internaționaleBucureștiromânăIF120
  Studii europene și etica relațiilor internaționaleBucureștiromânăIF120
  Filosofie și gândire critică*BucureștiromânăIF120
  Filosofie analitică/ Analytic PhilosophyBucureștienglezăIF120
  Globalizare și diplomație culturală/ Globalization and Cultural DiplomacyBucureștienglezăIF120
  22IstorieExperimente ale modernitățiiBucureștiromânăIF120450
  Interfețe culturale în preistorie și antichitateBucureștiromânăIF120
  Istoria artei și filosofia culturii (interdisciplinar cu domeniul: Filosofie)BucureștiromânăIF120
  Istoria comunismului în RomâniaBucureștiromânăIF120
  Istoria ideilor, mentalităților și culturii de masă (sec. XIX - XXI)BucureștiromânăIF120
  Istoria și practica relațiilor internaționaleBucureștiromânăIF120
  Istorie digitală și informatizarea patrimoniului culturalBucureștiromânăIF120
  Istorie și politică militară în România secolelor XIX - XXIBucureștiromânăIF120
  Istorie, resurse culturale și patrimoniu în societatea contemporanăBucureștiromânăIF120
  Politică și societate în secolul al XX-leaBucureștiromânăIF120
  Studii medievale (interdisciplinar cu domeniul: Filologie)BucureștiromânăIF120
  23TeologieArtă sacră în contemporaneitateBucureștiromânăIF120550
  Asistența socială a bisericiiBucureștiromânăIF120
  Comunicare biblică și eclesialăBucureștiromânăIF120
  Comunicare și comuniune eclezială în spațiul ortodoxBucureștiromânăIF120
  Doctrină și cultură creștinăBucureștiromânăIF120
  Exegeză și ermineutică biblicăBucureștiromânăIF120
  Istorie și tradiție creștinăBucureștiromânăIF120
  Pastorație și viață liturgicăBucureștiromânăIF120
  Patrimoniu creștin europeanBucureștiromânăIF120
  Studii religioase și educație creștinăBucureștiromânăIF120
  Teologia și misiunea socială a bisericiiBucureștiromânăIF120
  Teologie baptistăBucureștiromânăIF120
  Turism și patrimoniu religiosBucureștiromânăIF120
  Managementul economic și administrarea unităților bisericești*BucureștiromânăIF120
  24Studii culturaleCultură și politică în context european și internaționalBucureștiromânăIF120250
  Societate, multimedia, spectacol (SMS) (interdisciplinar cu domeniile: Arhitectură, Filologie)BucureștiromânăIF120
  Studii religioase - Texte și tradiții (interdisciplinar cu domeniul: Filologie)BucureștiromânăIF120
  Teoria și practica imaginii (TPI) (interdisciplinar cu domeniile: Arhitectură, Filologie)BucureștiromânăIF120
  Studii culturale Slave: Rusia și țările slave din Europa Centrala și de EstBucureștiromânăIF120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional. **) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare.
  6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1MedicinăBiofizică medicală și biotehnologie celularăBucureștiromânăIF120200
  Cercetări și intervenții operaționale în managementul serviciilor medico-sociale și al sănătății publiceBucureștiromânăIF120
  Îngrijiri specifice ale lăuzei și nou-născutului la domiciliuBucureștiromânăIF60
  Nutriție și siguranță alimentarăBucureștiromânăIF90
  7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1DreptDrept antreprenorialBucureștiromânăIF12075
  2Științe administrativeAdministrație publică și integrare europeană*BucureștiromânăIF120225
  Administrație și management public*BucureștiromânăIF120
  Managementul resurselor umane în sectorul public*BucureștiromânăIF120
  3Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor*BucureștienglezăIF1201075
  Administrarea afacerilor comerciale*BucureștiromânăIF120
  Administrarea afacerilor în turism*BucureștiromânăIF120
  Antreprenoriat și administrarea afacerilor*BucureștienglezăIF120
  Antreprenoriat și administrarea afacerilor*BucureștifrancezăIF120
  Antreprenoriat și administrarea afacerilor*BucureștigermanăIF120
  Antreprenoriat și administrarea afacerilor, în domeniul energiei*BucureștienglezăIF120
  Business*BucureștiromânăIF120
  Excelență în business și servicii/ Excellence in business and services*BucureștienglezăIF120
  Geopolitică și afaceri*BucureștiromânăIF120
  Management și marketing în turism*BucureștiromânăIF120
  Managementul calității, expertize și protecția consumatorului*BucureștiromânăIF120
  MBA Româno-Canadian*BucureștienglezăIF120
  MBA Româno-Francez INDE*BucureștienglezăIF120
  MBA Româno-Francez INDE*BucureștienglezăIFR120
  MBA Româno-German “Management antreprenorial”*BucureștigermanăIF120
  Afaceri digitale și inovație*BucureștienglezăIF120
  4Cibernetică și statisticăAnaliza afacerilor și controlul performanței întreprinderii*BucureștiromânăIF120225
  Cibernetică și economie cantitativă**BucureștiromânăIF120
  Statistică aplicată și data science**BucureștiromânăIF120
  5Informatică economicăBaze de date-suport pentru afaceri*BucureștiromânăIF120375
  E-Business*BucureștiromânăIF120
  Informatică economică**BucureștiromânăIF120
  Securitatea informatică*BucureștienglezăIF120
  Sisteme informatice pentru managementul resurselor și proceselor economice*BucureștiromânăIF120
  6ContabilitateAnaliză financiară și evaluare*BucureștiromânăIF120650
  Business services*BucureștiromânăIF120
  Concepte și practici de audit la nivel național și internațional*BucureștiromânăIF120
  Contabilitate internațională*BucureștiromânăIF120
  Contabilitate, audit și informatică de gestiune*BucureștiromânăIF120
  Contabilitate, audit și informatică de gestiune/ Accounting, Audit and Management Informatic System*BucureștienglezăIF120
  Contabilitate, control și expertiză*BucureștiromânăIF120
  Contabilitatea afacerilor/ Business Accounting*BucureștienglezăIF120
  Contabilitatea și fiscalitatea entităților economice*BucureștiromânăIF120
  Informatică de gestiune*BucureștiromânăIF120
  7EconomieComunicare în afaceri*BucureștiromânăIF120350
  Economia și administrarea afacerilor agroalimentare*BucureștiromânăIF120
  Economie ecologică*BucureștiromânăIF120
  Economie europeană**BucureștiromânăIF120
  Managementul proiectelor de dezvoltare rurală și regională*BucureștiromânăIF120
  8FinanțeFiscalitate*BucureștiromânăIF120530
  Bănci și asigurări*BucureștiromânăIF120
  Cercetări avansate în finanțe**BucureștiromânăIF120
  Finanțe aplicate/ Master of Applied Finance*BucureștienglezăIF120
  Finanțe corporative*BucureștiromânăIF120
  Finanțe și bănci - DOFIN*BucureștiromânăIF120
  Management financiar și investiții*BucureștiromânăIF120
  Managementul sistemelor bancare*BucureștiromânăIF120
  Tehnici actuariale*BucureștiromânăIF120
  9ManagementManagementul proiectelor*BucureștiromânăIF120750
  Consultanță în management și dezvoltarea afacerilor*BucureștiromânăIF120
  Management și marketing internațional*BucureștiromânăIF120
  Managementul afacerilor*BucureștiromânăIF120
  Managementul afacerilor*Piatra-NeamțromânăIF120
  Managementul afacerilor/ Business Management*BucureștienglezăIF120
  Managementul afacerilor mici și mijlocii*BucureștiromânăIF120
  Managementul afacerilor mici și mijlocii*DevaromânăIF120
  Managementul afacerilor prin proiecte*BucureștiromânăIF120
  Managementul resurselor umane*BucureștiromânăIF120
  Managementul serviciilor de sănătate*BucureștiromânăIF120
  10MarketingCercetare fundamentală de marketing**BucureștiromânăIF120730
  Cercetări de marketing*BucureștiromânăIF120
  Managementul marketingului*BucureștiromânăIF120
  Marketing internațional*BucureștiromânăIF120
  Marketing online*BucureștiromânăIF120
  Marketing strategic*BucureștiromânăIF120
  Marketing și comunicare în afaceri*BucureștiromânăIF120
  Marketing și dezvoltare durabilă*BucureștiromânăIF120
  Marketing și management în servicii publice*BucureștiromânăIF120
  Managementul relațiilor cu clienții/ Customer Relationship Management*BucureștienglezăIF120
  Relații publice în marketing*BucureștiromânăIF120
  11Economie și afaceri internaționaleAfaceri internaționale*BucureștiromânăIF120560
  Competitivitate și sustenabilitate în mediul de afaceri global*BucureștiromânăIF120
  Comunicare de afaceri în limba engleză*BucureștienglezăIF120
  Comunicare în limba engleză pentru predare și cercetare economică*BucureștienglezăIF120
  Diplomație în economia internațională*BucureștiromânăIF120
  Economie internațională și afaceri europene*BucureștiromânăIF120
  Logistică internațională*BucureștiromânăIF120
  Managementul afacerilor internaționale*BucureștienglezăIF120
  Managementul afacerilor internaționale*BucureștiromânăIF120
  Managementul proiectelor internaționale*BucureștienglezăIF120
  Managementul riscului financiar internațional*BucureștiromânăIF120
  Comerț exterior*BucureștiromânăIF120
  12Științe ale educațieiMaster didactic în EconomieBucureștiromânăIF12060
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional. **) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare.
  8. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1MuzicăEducație muzicală contemporană și culturi muzicale religioase**BucureștiromânăIF120250
  Jazz și culturi muzicale pop**BucureștiromânăIF120
  Sinteză muzicologică**BucureștiromânăIF120
  Stil și limbaj compozițional**BucureștiromânăIF120
  Stilistică dirijorală**BucureștiromânăIF120
  Stilistică interpretativă instrumentală și vocală**BucureștiromânăIF120
  **) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare.
  9. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1Arte vizualeArtă murală și spațiul public*BucureștiromânăIF120270
  Arte grafice*BucureștiromânăIF120
  Arte textile ambientale*BucureștiromânăIF120
  Ceramică - sticlă - metal*BucureștiromânăIF120
  Conservarea și restaurarea patrimoniului cultural*BucureștiromânăIF120
  Design de interior și pentru spațiul public*BucureștiromânăIF120
  Design de obiect și comunicații vizuale*BucureștiromânăIF120
  Design de scenă și spectacol*BucureștiromânăIF120
  Educație prin arte vizuale*BucureștiromânăIF120
  Fotografie și imagine dinamică*BucureștiromânăIF120
  Modă și costum vestimentar*BucureștiromânăIF120
  Pictură*BucureștiromânăIF120
  Sculptură*BucureștiromânăIF120
  Studii vizuale și curatoriale*BucureștiromânăIF120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional.
  10. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ "I.L. CARAGIALE" DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1Teatru și artele spectacoluluiArt - terapie prin teatru și artele spectacoluluiBucureștiromânăIF120200
  Arta actoruluiBucureștiromânăIF120
  Artă coregraficăBucureștiromânăIF120
  Arta regizorului de teatruBucureștiromânăIF120
  Arta scenografuluiBucureștiromânăIF120
  Coregrafie și performanță în dansBucureștiromânăIF120
  Pedagogie teatralăBucureștiromânăIF120
  Scriere dramaticăBucureștiromânăIF120
  Teatrologie - Management și marketing culturalBucureștiromânăIF120
  Teatru de animațieBucureștiromânăIF120
  Tehnologii digitale în spectacolul contemporanBucureștiromânăIF120
  Design lumină și sunet în artele spectacoluluiBucureștiromânăIF120
  2Cinematografie și mediaArta imaginii de filmBucureștiromânăIF120150
  Arta montajului de filmBucureștiromânăIF120
  Arta montajului și a sunetului de filmBucureștiromânăIF120
  Arta regiei de filmBucureștiromânăIF120
  Arta sunetului de filmBucureștiromânăIF120
  Film de animațieBucureștiromânăIF120
  FilmologieBucureștiromânăIF120
  Producție de filmBucureștiromânăIF120
  ScenaristicăBucureștiromânăIF120
  Film documentar/ Documentary filmBucureștienglezăIF120
  Tehnologii interactive pentru arte performative și media/ Interactive technologies for performing and media artsBucureștienglezăIF120
  Design pentru noile media/ New media designBucureștienglezăIF120
  Arta designului de jocuri/ Art of Game DesignBucureștienglezăIF120
  11. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1Știința sportului și educației fiziceActivități fizice adaptateBucureștiromânăIF120400
  Educație fizică și activități motrice de timp liberBucureștiromânăIF120
  Management și marketing în structurile, activitățile și evenimentele sportiveBucureștiromânăIF120
  Nutriție și remodelare corporalăBucureștiromânăIF120
  Performanță în sportBucureștiromânăIF120
  Recuperare- reeducare motrică și somato- funcționalăBucureștiromânăIF120
  Știința și tehnologiile educării motricității umaneBucureștiromânăIF120
  12. ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1DreptDrept și guvernare europeanăBucureștiromânăIF12075
  Dreptul colectivităților localeBucureștiromânăIF120
  2Științe administrativeIntegritate publică și politici anticorupțieBucureștiromânăIF120450
  Managementul afacerilor publiceBucureștiromânăIF120
  Managementul sectorului publicBucureștiromânăIF120
  Managementul sectorului publicBucureștiromânăIFR120
  Puterea executivă și administrația publicăBucureștiromânăIF120
  Puterea executivă și administrația publicăBucureștiromânăIFR120
  Spațiul public europeanBucureștiromânăIF120
  Spațiul public europeanBucureștiromânăIFR120
  Studii administrative europeneBucureștiromânăIF120
  Studii administrative europeneBucureștiromânăIFR120
  Managementul sectorului public/ Public Sector ManagementBucureștienglezăIF120
  3Științe ale comunicăriiComunicare audiovideo*BucureștiromânăIF1201275
  Comunicare managerială și resurse umane*BucureștiromânăIF120
  Comunicare managerială și resurse umane*BucureștiromânăIFR120
  Leadership și comunicare politică*BucureștiromânăIF120
  Comunicare și relații publice*BucureștiromânăIF120
  Comunicare și relații publice*BucureștiromânăIFR120
  Management educațional și comunicare instituțională*BucureștiromânăIF120
  Management educațional și comunicare instituțională*BucureștiromânăIFR120
  Management și comunicare în afaceri*BucureștiromânăIF120
  Management și comunicare în afaceri*BucureștiromânăIFR120
  Managementul proiectelor*BucureștiromânăIF120
  Managementul proiectelor*BucureștiromânăIFR120
  Publicitate*BucureștiromânăIF120
  Social media și marketing online*BucureștiromânăIF120
  Brand management și comunicare corporativă*BucureștiromânăIF120
  Comunicare și afaceri europene/ Communication and EU aAfairs*BucureștienglezăIF120
  Comunicare și publicitate/ Communication and Advertising*BucureștienglezăIF120
  Managementul proiectelor/ Project Management*BucureștienglezăIF120
  Marketing, publicitate și relații publice/ Marketing, Advertising and Public Relations*BucureștienglezăIF120
  4SociologieAntropologieBucureștiromânăIF120150
  Sociologie aplicată: devianță și ordine socialăBucureștiromânăIF120
  Studii fundamentale în sociologieBucureștiromânăIF120
  Studii vizuale și societateBucureștiromânăIF120
  Studii RomeBucureștiromânăIF120
  5Relații internaționale și studii europeneMasterat în studii latino - americane/ Latin American studies masterBucureștienglezăIF120150
  Masterat în studii latino - americane/ Master universitario de estudios latinos americanosBucureștispaniolăIF120
  6Științe politiceAnaliza și soluționarea conflictelorBucureștiromânăIF1201180
  Dezvoltare regională și cooperare internaționalăBucureștiromână, francezăIF120
  Diplomație și negocieri internaționaleBucureștiromânăIF120
  Evaluarea politicilor și a programelor publice europeneBucureștiromânăIF120
  Guvernare și societateBucureștiromânăIF120
  Management și guvernareBucureștiromânăIF120
  Modelul european: economia socială europeanăBucureștiromânăIF120
  Politică și economie europeanăBucureștiromânăIF120
  Politică și economie europeanăBucureștiromânăIFR120
  Politici de dezvoltare locală și regionalăBucureștiromânăIF120
  Politici publice și integrare europeanăBucureștiromânăIF120
  Politici publice și integrare europeanăBucureștiromânăIFR120
  Politici publice și societate civilăBucureștiromânăIF120
  Politici, gen și minoritățiBucureștiromânăIF120
  Relații internaționale și integrare europeanăBucureștiromânăIF120
  Relații internaționale și integrare europeanăBucureștiromânăIFR120
  Securitate și diplomație/ Security and diplomacyBucureștienglezăIF120
  Științe politiceBucureștiromânăIF120
  Studii aprofundate de relații internaționale și integrare europeanăBucureștiromânăIF120
  Teorie și analiză politicăBucureștiromânăIF120
  Dezvoltare, cooperare internațională și ajutor umanitar/ Development, International Cooperation and Humanitarian AidBucureștienglezăIF120
  Masterat în politică și societate europeană/ European Politics and SocietyBucureștienglezăIF120
  Studii de mediu și dezvoltare durabilă/ Enviromental Studies and Sustainable DevelopmentBucureștienglezăIF120
  Studii de muncă/ Labour StudiesBucureștienglezăIF120
  Securitate și tehnologie/ Security and Technology*BucureștienglezăIF120
  7ManagementAntreprenoriat și management strategicBucureștiromânăIF120150
  Management și branding corporativBucureștiromânăIF120
  Management și inovare digitală/ Management and digital innovationBucureștienglezăIF120
  Managementul programelor și investițiilor/ Programs and investmentsBucureștienglezăIF120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional.
  13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1InformaticăProgramare avansată și baze de date*Alba IuliaromânăIF12050
  2Inginerie geodezicăSisteme informaționale cadastrale și management imobiliar*Alba IuliaromânăIF12050
  3Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleSisteme electronice inteligente avansateAlba IuliaromânăIF12030
  4Ingineria mediuluiEvaluarea, monitorizarea și auditul mediuluiAlba IuliaromânăIF12050
  5DreptȘtiințe penale și criminalistică*Alba IuliaromânăIF60120
  Instituții de drept privat*Alba IuliaromânăIF60
  6Științe administrativeAsistență managerială și administrativă*Alba IuliaromânăIF12050
  7SociologieDezvoltarea și managementul resurselor umane*Alba IuliaromânăIF12075
  8Asistență socialăProiectarea și managementul serviciilor sociale și de sănătateAlba IuliaromânăIF12075
  9Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor în comerț, turism și servicii*Alba IuliaromânăIF120100
  Administrarea dezvoltării regionale durabile*Alba IuliaromânăIF120
  Administrarea afacerilor/ Business Administration*Alba IuliaenglezăIF120
  10ContabilitateSistemul informațional contabil în asistarea deciziilor manageriale*Alba IuliaromânăIF120110
  Auditul și controlul agenților economici*Alba IuliaromânăIF120
  11FinanțeBănci, asigurări și piețe financiare*Alba IuliaromânăIF12050
  Fiscalitate și management financiar*Alba IuliaromânăIF120
  12MarketingMarketing și promovarea vânzărilor*Alba IuliaromânăIF12050
  13Științe ale educațieiManagement educațional*Alba IuliaromânăIF120125
  Psihopedagogia educației timpurii și a școlarității mici*Alba IuliaromânăIF120
  14FilologieLimbă, literatură și cultură engleză în context european/ English Language, Literature and Culture in the European Context**Alba IuliaenglezăIF120150
  Literatură și cultură românească în context european*Alba IuliaromânăIF120
  15IstorieCercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului istoric*Alba IuliaromânăIF120100
  Identități regionale în Europa central- răsăriteană**Alba IuliaromânăIF120
  16TeologieMediere interculturală și interreligioasă*Alba IuliaromânăIF120100
  Teologie comparată**Alba IuliaromânăIF120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional. **) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare.
  14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1MatematicăModelare matematică în știință și tehnologie*AradenglezăIF12050
  2InformaticăInformatică aplicată în științe, tehnologie și economie*AradromânăIF12050
  Studii avansate de informatică aplicată/ Advanced studies in Applied Computer Scince*AradenglezăIF120
  3Inginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăInginerie și management în agribusinessAradromânăIF12050
  4Ingineria produselor alimentareManagementul calității produselor alimentare**AradromânăIF12060
  5Ingineria sistemelorAutomatizări și sisteme inteligenteAradromânăIF12050
  6Inginerie industrialăProductica sistemelor industrialeAradromânăIF120110
  7Ingineria mediuluiEvaluarea și controlul calității mediuluiAradromânăIF12050
  8Inginerie și managementIngineria și managementul sistemelor tehnice complexeAradromânăIF12060
  9Științe administrativeAdministrație publică în context european*AradromânăIF12050
  10Științe ale comunicăriiImagine mediatică și comunicare publicăAradromânăIF12050
  Comunicare managerială și resurse umane*AradromânăIF120
  11Asistență socialăServicii de asistență socială*AradromânăIF12050
  12Administrarea afacerilorAntreprenoriat și administrarea afacerilorAradromânăIF12050
  13ContabilitateExpertiză contabilă și audit*AradromânăIF12050
  14FinanțeFinanțe corporativeAradromânăIF120100
  15ManagementManagement și finanțare în administrația publică*AradromânăIF120100
  Strategii și politici de management*AradromânăIF120
  16PsihologieConsiliere și evaluare psihologicăAradromânăIF12050
  17Științe ale educațieiPsihopedagogia educației timpurii și a școlarității mici*AradromânăIF120150
  Pedagogie interactivă*AradromânăIF120
  Politici și strategii ale formării competențelor pentru cariera didactică*AradromânăIF120
  18FilologieLimbă și literatură. Tendințe actuale*AradromânăIF120100
  Lingvistică aplicată - Perspective moderne în didactica limbii engleze / Applied Linguistics - Modern Perspectives in ELT*AradenglezăIF120
  19TeologieDoctrină și cultură creștinăAradromânăIF120150
  Pastorație și viață liturgicăAradromânăIF120
  Teologie publicăAradromânăIF120
  Credință și viață. Studii de teologie publică./ Faith and Life. Studies in Public Theology.*AradenglezăIF120
  20Arte vizualeDesign și dezvoltare de produsAradromânăIF12050
  21Știința sportului și educației fiziceActivități motrice curriculare și extracurriculareAradromânăIF12050
  Sport și performanță motrică*AradromânăIF120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional. **) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare.
  15. UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1MatematicăMatematică didacticăBacăuromânăIF120100
  2InformaticăInformatică aplicată în științe și tehnologie*BacăuromânăIF12050
  3Inginerie chimicăChimia moleculelor bioactive - obținere, valorificare, controlul și asigurarea calității*BacăuromânăIF12050
  4Inginerie energeticăEchipamente și tehnologii moderne în energeticăBacăuromânăIF120100
  5Ingineria produselor alimentareȘtiința și ingineria produselor alimentare ecologiceBacăuromânăIF120100
  6Calculatoare și tehnologia informațieiTehnologia informației aplicată în industrie**BacăuromânăIF12060
  7Inginerie mecanicăManagementul și optimizarea echipamentelor de procesBacăuromânăIF120100
  8Inginerie industrialăManagementul fabricației produselor industriale**BacăuromânăIF120100
  Strategii în asigurarea calității în industrie**BacăuromânăIF120
  9Mecatronică și roboticăMecatronică avansatăBacăuromânăIF12050
  10Ingineria mediuluiEchipamente pentru reabilitare și tehnologii asistive (interdisciplinar cu domeniile: Inginerie mecanică, Inginerie industrială, Mecatronică și robotică)BacăuromânăIF120150
  Managementul protecției mediului în industrieBacăuromânăIF120
  11Inginerie și managementManagementul sistemelor industriale de producție și serviciiBacăuromânăIF12050
  12BiologieBiologie medicală*BacăuromânăIF12075
  Valorificarea resurselor biologice și protecția mediului*BacăuromânăIF120
  13Științe ale comunicăriiComunicare în spațiul publicBacăuromânăIF12050
  14Administrarea afacerilorManagementul și administrarea afacerilor mici și mijlociiBacăuromânăIF12050
  15ContabilitateContabilitate, audit și expertiză contabilă*BacăuromânăIF12050
  16MarketingMarketing și comunicare în afaceriBacăuromânăIF12050
  17Științe ale educațieiStrategii inovative în educațieBacăuromânăIF12060
  18FilologieCultură și literatură română*BacăuromânăIF120225
  Limba engleză. Practici de comunicare*BacăuenglezăIF120
  Limba franceză. Practici de comunicare*BacăufrancezăIF120
  19Știința sportului și educației fiziceActivități motrice curriculare și de timp liber*BacăuromânăIF120150
  Kinetoterapia în educarea și reeducarea funcțională*BacăuromânăIF120
  Performanță sportivă*BacăuromânăIF120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional. **) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare.
  16. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAȘOV
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1MatematicăStructuri matematice fundamentale**BrașovromânăIF12050
  2InformaticăAplicații pentru telefonul mobil și tehnologii internet în E-business*BrașovgermanăIF120200
  Tehnologii internet/ Internet technologies*BrașovenglezăIF120
  Tehnologii moderne în ingineria sistemelor soft*BrașovromânăIF120
  3Inginerie civilă și instalațiiModernizare energetică în mediul construitBrașovromânăIF12050
  4Inginerie electricăSisteme electrice avansate/ Advanced Electrical Systems**BrașovenglezăIF12060
  5Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleSisteme electronice și de comunicații integrateBrașovromânăIF12070
  Securitate cibernetică/ Cyber SecurityBrașovenglezăIF120
  6Ingineria autovehiculelorAutovehiculul și mediul*BrașovromânăIF120200
  Autovehiculul și mediul*BrașovromânăIFR120
  Autovehiculul și tehnologiile viitorului**BrașovromânăIF120
  Securitate rutieră, transport și interacțiunea cu mediul**BrașovromânăIF120
  Inginerie virtuală în proiectarea autovehiculelor*/ Virtual Engineering in Automotive DesignBrașovenglezăIF120
  7Inginerie forestierăEcodesign de mobilier și restaurare*BrașovromânăIF12060
  Structuri avansate din lemn și tehnologii inovative**BrașovromânăIF120
  8SilviculturăManagement și sisteme tehnice în exploatări forestiere**BrașovromânăIF120200
  Managementul ecosistemelor forestiere**BrașovromânăIF120
  Silvicultură multifuncțională/ Multiple Purpose Forestry**BrașovenglezăIF120
  Silvicultură europeană/ European Forestry****BrașovenglezăIF120
  9Inginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăManagement în ospitalitate și eco-agroturismBrașovromânăIF12050
  10Ingineria produselor alimentareSisteme de procesare și controlul calității produselor agroalimentareBrașovromânăIF12060
  11Ingineria sistemelorSisteme avansate în automatică și tehnologii informaticeBrașovromânăIF12050
  12Inginerie mecanicăEcobiotehnologii agricole și alimentare*BrașovromânăIF120150
  Metode practice integrate în ingineria sistemelor de propulsie/ Practical integrated methods for propulsion systems*BrașovenglezăIF120
  Simulare și testare în inginerie mecanică**BrașovromânăIF120
  Simulare și testare în ingineria mecanică**BrașovromânăIFR120
  13Inginerie industrialăIngineria securității și sănătății în muncă**BrașovromânăIF120325
  Design de produs pentru dezvoltare durabilă și protecția mediului **Brașovromână, englezăIF120
  Ingineria fabricației inovative**BrașovromânăIF120
  Ingineria proceselor de fabricație avansate*BrașovromânăIF120
  Ingineria sudării materialelor avansate**BrașovromânăIF120
  Managementul calității**BrașovromânăIF120
  14Mecatronică și roboticăSisteme mecatronice pentru industrie și medicină*BrașovromânăIF12075
  15Ingineria materialelorIngineria și managementul materialelor avansate**BrașovromânăIF12050
  16Inginerie și managementManagementul afacerilor în industrie**BrașovromânăIF12060
  17MedicinăMedicină tradițională chineză**BrașovenglezăIF120170
  Managementul strategiilor preventive și politici de sănătate**BrașovromânăIF120
  Managementul și strategiile îngrijirilor paliative**BrașovromânăIF120
  18DreptDrept privat aprofundat*BrașovromânăIF120200
  Legislație europeană și carieră judiciară*BrașovromânăIF120
  Sisteme și instituții de drept internațional și european*BrașovromânăIF120
  Științe penale aprofundate*BrașovromânăIF120
  19SociologieGestiunea campaniilor de imagine*BrașovromânăIF120150
  Gestiunea și dezvoltarea resursei umane*BrașovromânăIF120
  20Asistență socialăAsistență și dezvoltare comunitară*BrașovromânăIF12075
  21Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor în turism*BrașovromânăIF12050
  22Informatică economicăSisteme informatice integrate pentru afaceri*BrașovromânăIF12050
  23ContabilitateAudit intern*BrașovromânăIF120100
  Politici contabile, audit și control de gestiune *BrașovromânăIF120
  24FinanțeManagement financiar-bancar*BrașovromânăIF12050
  25ManagementManagement și strategii de afaceri*BrașovromânăIF12075
  26MarketingPolitici și strategii de marketing*BrașovromânăIF12075
  27Economie și afaceri internaționaleRelații economice internaționale*BrașovromânăIF12050
  28PsihologiePsihologia muncii, organizațională și resurse umaneBrașovromânăIF120150
  Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapieBrașovromânăIF120
  Psihologie educațională, consiliere școlară și vocaționalăBrașovromânăIF120
  29Științe ale educațieiPsihopedagogia educației timpurii și a școlarității miciBrașovromânăIF120100
  Resurse umane în educație. Formare și managementBrașovromânăIF120
  30FilologieCultură și discurs în spațiul anglo-american*BrașovenglezăIF120320
  Cultură și discurs în spațiul anglo-american*BrașovenglezăIFR120
  Inovare culturală**BrașovromânăIF120
  Limba și literatura română - identitate în multiculturalism*BrașovromânăIF120
  Limba și literatura română - identitate în multiculturalism*BrașovromânăIFR120
  Studii de limba și literatura română*BrașovromânăIF120
  Studii de limbă și literatură germană din perspectivă interculturală*BrașovgermanăIF120
  Studii lingvistice pentru comunicare interculturală**BrașovenglezăIF120
  Traducere și interpretariat din limba franceză în limba română*Brașovfranceză, românăIF120
  31MuzicăMeloterapieBrașovromânăIF120130
  Stil și performanță în interpretarea instrumentală și vocalăBrașovromânăIF120
  Tehnica și arta muzicală din sec. al XX-leaBrașovromânăIF120
  32Știința sportului și educației fiziceEducație fizică școlară și activități motrice de timp liber*BrașovromânăIF120200
  Profilaxie și recuperare motrică și somato- funcțională prin exercițiu fizic*BrașovromânăIF120
  Diagnoză și prognoză psihomotrică**BrașovromânăIF120
  Performanță sportivă și management în sport*BrașovromânăIF120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional. **) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare.****) Specializări evaluate de către Agenția pentru Asigurarea Calității prin Acreditarea programelor de Studii din Germania AQAS.
  17. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1MatematicăMatematică didacticăBaia MareromânăIF120100
  2InformaticăInformatică și inginerie softwareBaia MareromânăIF12050
  3ChimieChimie didacticăBaia MareromânăIF120100
  Metode de analiză utilizate în controlul calității mediului și produselorBaia MareromânăIF120
  4Știința mediuluiProtecția și managementul mediuluiBaia MareromânăIF12050
  5Inginerie civilă și instalațiiConstrucții durabile din betonCluj-NapocaromânăIF120450
  Ingineria infrastructurii transporturilorCluj-NapocaromânăIF120
  Ingineria instalațiilorCluj-NapocaromânăIF120
  Ingineria tehnologiilor speciale în construcțiiCluj-NapocaromânăIF120
  Inginerie geotehnicăCluj-NapocaromânăIF120
  Inginerie structuralăCluj-NapocaromânăIF120
  Proiectarea avansată a structurilor din lemn și metalBaia MareromânăIF120
  Clădiri verziCluj-NapocaromânăIF120
  6Inginerie electricăInginerie și management în domeniul electricBaia MareromânăIF120250
  Sisteme de monitorizare și control în inginerie electricăCluj-NapocaromânăIF120
  Sisteme și structuri electrice avansateCluj-NapocaromânăIF120
  Tehnici moderne de proiectare asistată de calculator în ingineria electricăCluj-NapocaromânăIF120
  7Inginerie energeticăInginerie și management în domeniul energeticBaia MareromânăIF120150
  Managementul sistemelor electroenergetice moderneCluj-NapocaromânăIF120
  8Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleCircuite și sisteme integrateCluj-NapocaromânăIF120300
  Inginerie electronicăCluj-NapocaromânăIF120
  Prelucrarea semnalelor și imaginilorCluj-NapocafrancezăIF120
  Sisteme integrate de comunicații cu aplicații specialeCluj-NapocaromânăIF120
  Tehnologii multimediaCluj-NapocaromânăIF120
  Tehnologii, sisteme și aplicații pentru eActivitățiCluj-NapocaromânăIF120
  TelecomunicațiiCluj-NapocaromânăIF120
  9Ingineria autovehiculelorAutomobilul și mediulCluj-NapocaromânăIF120100
  Sisteme de management și control ale autovehiculelorCluj-NapocaromânăIF120
  Tehnici avansate în ingineria autovehiculelor/ Advanced Tehniques in Automotive Engineering**Cluj-NapocaenglezăIF120
  10Ingineria transporturilorLogistica și siguranța în transporturi**Cluj-NapocaromânăIF12060
  11Ingineria produselor alimentareȘtiința și siguranța alimentului*Baia MareromânăIF12030
  12Calculatoare și tehnologia informațieiComplemente de știința calculatoarelorCluj-NapocaromânăIF120300
  Inginerie softwareCluj-NapocaromânăIF120
  Inteligență și viziune artificialăCluj-NapocaromânăIF120
  Rețele de comunicații și sisteme distribuiteCluj-NapocaromânăIF120
  Securitatea informațiilor și sistemelor de calculCluj-NapocaromânăIF120
  Tehnologia informației în economieCluj-NapocaromânăIF120
  13Ingineria sistemelorControlul avansat al proceselorCluj-NapocaromânăIF120200
  Informatică aplicatăCluj-NapocaromânăIF120
  Informatică aplicată în ingineria sistemelor complexeCluj-NapocaromânăIF120
  Ingineria conducerii avansate a fabricațieiCluj-NapocaromânăIF120
  14Inginerie mecanicăEnergii regenerabileCluj-NapocaromânăIF120300
  Ingineria biosistemelor în agricultură și industrie alimentarăCluj-NapocaromânăIF120
  Inginerie de precizie și managementul calitățiiCluj-NapocaromânăIF120
  Managementul energiei termiceCluj-NapocaromânăIF120
  Fiabilitatea și mentenanța sistemelor mecanice**Alba IuliaromânăIF120
  15Inginerie industrialăDesign industrialCluj-NapocaromânăIF120550
  Ingineria calității sistemelor tehnologiceBaia MareromânăIF120
  Ingineria și managementul calitățiiBistrițaromânăIF120
  Ingineria și managementul calitățiiCluj-NapocaromânăIF120
  Ingineria și managementul resurselor tehnologice în industrieSatu MareromânăIF120
  Ingineria sistemelor flexibile de fabricațieBaia MareromânăIF120
  Inginerie virtuală și fabricație competitivăCluj-NapocaromânăIF120
  Inginerie virtuală și fabricație competitivăZalăuromânăIF120
  Inginerie virtuală și fabricație competitivă/ Virtual engineering for competitive manufacturingCluj-NapocaenglezăIF120
  Procese de producție inovative și management tehnologic/ Innovative Produktionsprozesse und Technologie-ManagementCluj-NapocagermanăIF120
  Proiectare asistată de calculator a sistemelor de fabricațieCluj-NapocaromânăIF120
  Tehnologii avansate de fabricațieAlba IuliaromânăIF120
  Sisteme moderne de fabricație și mentenanță/ Modern systems of manufacturing maintenanceBaia MareenglezăIF120
  16Științe inginerești aplicateȘtiințe inginerești aplicate în medicinăCluj-NapocaromânăIF12050
  Sisteme poligrafice sustenabile**Cluj-NapocaromânăIF120
  17Mecatronică și roboticăIngineria sistemelor mecatroniceCluj-NapocaromânăIF120150
  RoboticăBistrițaromânăIF120
  RoboticăCluj-NapocaenglezăIF120
  18Ingineria materialelorIngineria procesării materialelor prin procedee specialeBaia MareromânăIF120250
  Ingineria și managementul procesării avansate a materialelorCluj-NapocaromânăIF120
  Sudarea și asigurarea calității materialelorCluj-NapocaromânăIF120
  Materiale și tehnologii avansateCluj-NapocaromânăIF120
  19Ingineria mediuluiDezvoltarea durabilă și protecția mediuluiCluj-NapocaromânăIF120350
  Evaluarea impactului și riscului pentru mediuBaia MareromânăIF120
  Ingineria, dreptul și economia dezvoltării durabileCluj-NapocaromânăIF120
  Managementul integrat al resurselor naturale și al deșeurilorCluj-NapocaromânăIF120
  Procedee avansate în protecția mediului