HOTĂRÂRE nr. 972 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 8 august 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 266 alin. (3) și (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC(1) Se aprobă Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 222/2005 privind aprobarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 din 22 noiembrie 2005.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Cristian Vlădescu
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Bîtu Alice Cezarina,
  secretar de stat
  București, 26 iulie 2006.Nr. 972.  +  ANEXĂSTATUTUL Casei Naționale de Asigurări de Sănătate