ORDONANTA nr. 95 din 29 august 2000pentru ratificarea Protocolului privind apa şi sănătatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apa transfrontiera şi a lacurilor internaţionale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 2 septembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. A pct. 8 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICSe ratifica Protocolul privind apa şi sănătatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apa transfrontiere şi a lacurilor internaţionale, încheiată la Helsinki la data de 17 martie 1992.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:───────────────Ministrul apelor,pădurilor şi protecţiei mediului,Romica Tomescup. Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Eugen Dijmarescu,secretar de statMinistru de stat,ministrul sănătăţii,Hajdu GaborMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Ministrul industrieişi comerţului,Constantin Isbasoiu,secretar de statp. Ministrul funcţiei publice,Ioan Onisei,secretar de statp. Ministrul agriculturiişi alimentaţiei,Ştefan Pete,secretar de statPROTOCOL 17/06/1999