HOTĂRÂRE nr. 1.850 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1038 din 28 decembrie 2006  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 30 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2005, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul integrării europene,
  Anca Daniela Boagiu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
  București, 21 decembrie 2006.Nr. 1.850.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEde aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantarepentru plata creanțelor salariale