ORDONANŢA nr. 103 din 31 august 2000pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena şi sănătate publică
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 3 septembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. P pct. 6 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Legea nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena şi sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 16 noiembrie 1994, se modifica după cum urmează:1. Litera e) a articolului 3 se abroga.2. Articolul 41 va avea următorul cuprins:"Art. 41. - În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare."  +  Articolul 2Prezenta ordonanţă intră în vigoare în 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul sănătăţii,Hajdu Gaborp. Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Ştefan Pete,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes---------------