ORDIN nr. 3.141 din 8 februarie 2019privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Desegregare și Incluziune Educațională
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 27 februarie 2019    În temeiul prevederilor art. 2 alin. (4) și ale art. 3 lit. a) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (1) din Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.134/2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar și ale art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale adoptă prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă constituirea Comisiei Naționale pentru Desegregare și Incluziune Educațională, în următoarea componență:președinte: Radu Gheorghe Szekely, secretar de statmembri:1. Corina Ceamă: Direcția generală învățământ preuniversitar;2. Anca Petrache: Direcția generală învățământ preuniversitar;3. Alexandru Szepesi: Direcția minorități;4. Constantin-Șerban Iosifescu: Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar;5. Lucian Voinea: Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație;6. Rareș Voicu: Consiliul Național al Elevilor;7. Andreea Sabina Spătariu: Asociația Elevilor din Constanța;8. Iulian Cristache: Federația Națională a Asociațiilor de Părinți;9. Eugen Ilea: Federația Națională a Asociațiilor de Părinți;10. Victor Iliescu: Direcția generală învățământ universitar;11. Cornelia Popa Stavri: Federația Sindicatelor Libere din Învățământ;12. Valeriu Partene: Federația Sindicatelor din Educație «Spiru Haret»;13. Luminița Costache: Fondul Națiunilor Unite pentru Copii - UNICEF;14. Mădălina Turza: Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități;15. Gelu Duminică: Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară «Împreună»;16. Delia-Mădălina Grigore: Asociația «Amare Romentza».Secretariat tehnic:Diana Ilioara Chirtu: Direcția generală învățământ preuniversitar;Marius Căldăraru: Direcția minorități (la 04-05-2021, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.665 din 14 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 04 mai 2021 )  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Desegregare și Incluziune Educațională, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin  +  Articolul 3Secretarul de stat din Ministerul Educației, președinte al Comisiei Naționale pentru Desegregare și Incluziune Educațională, împreună cu direcțiile generale din Ministerul Educației și Secretariatul tehnic al Comisiei Naționale pentru Desegregare și Incluziune Educațională vor duce la îndeplinire prezentul ordin. (la 04-05-2021, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.665 din 14 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 04 mai 2021 )  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale,
    Ecaterina Andronescu
    București, 8 februarie 2019.Nr. 3.141.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Desegregare și Incluziune Educațională