ORDONANTA nr. 132 din 31 august 2000pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 3 septembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. F pct. 3 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1998, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, se modifica după cum urmează:1. Alineatele (2), (3) şi (4) ale articolului 40 vor avea următorul cuprins:"(2) Limitele greutatilor maxime autorizate pe osie şi ale gabaritelor, precum şi condiţiile impuse vehiculelor admise în circulaţie pe drumurile publice sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă. (3) Lista cuprinzând drumurile publice, cu limitele greutatilor maxime autorizate pentru vehicule de transport marfa, va fi stabilită anual prin ordin al ministrului transporturilor. (4) Limitele prevăzute în anexa nr. 2 pot fi modificate prin ordin al ministrului transporturilor, pe măsura executării unor lucrări de sporire a capacităţii portante a drumurilor."2. Alineatul (2) al articolului 54 va avea următorul cuprins:"(2) Dobândirea terenurilor prevăzute la alin. (1) va beneficia de prevederile art. 92 alin. (6) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, fiind scutită de la plata taxelor suplimentare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la aceasta."3. Litera C "Dimensiunile maxime de gabarit (inclusiv incarcatura)" din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"C. Dimensiunile maxime de gabarit (inclusiv incarcatura) sunt următoarele:● latime ................................... 2,55 mNOTĂ:Prin excepţie, pentru vehiculele frigorifice având caroseria izoterma, cu pereţi grosi, se admit lăţimi de maximum 2,60 m.● înălţime ................................ 4,00 m● lungimi:- autovehicul fără remorca ................ 12,00 m- remorca ................................. 12,00 m- vehicul articulat ....................... 16,50 m- autobuz sau troleibuz articulat ......... 18,00 m- autovehicul cu remorca (autotren) ....... 18,75 m- tramvai ................................. 30,00 mNOTĂ:Orice autovehicul sau combinaţie de vehicule aflate în mişcare trebuie să poată vira într-o suprafaţa cu o raza exterioară de 12,50 m şi cu o raza interioară de 5,30 m.Distanta dintre axa articulatiei pivotului de cuplu şi spatele semiremorcii nu trebuie să depăşească 12,00 m.Distanta maxima masurata paralel cu axa longitudinala a autotrenului, de la punctul exterior al părţii anterioare a spaţiului de încărcare aflat în spatele cabinei, până la punctul exterior al părţii posterioare a remorcii, minus distanta dintre spatele vehiculului de tracţiune şi partea anterioară a remorcii nu trebuie să depăşească 15,65 m.Distanta maxima masurata paralel cu axa longitudinala a autotrenului, de la punctul exterior al părţii anterioare a spaţiului de încărcare, aflat în spatele cabinei, până la punctul exterior al părţii posterioare a remorcii nu trebuie să depăşească 16,40 m."PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Anca BoagiuMinistrul apelor, pădurilorşi protecţiei mediului,Romica Tomescu---------