HOTĂRÂRE nr. 47 din 21 aprilie 2021privind modificarea art. 9 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 22 aprilie 2021    Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICLa articolul 9 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 12 martie 2021, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Camera Deputaților se întrunește în ședință, de drept, în cel mult 5 zile de la constituirea Comisiei de validare, pentru dezbaterea raportului acesteia.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 21 aprilie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
    CRISTINA-MĂDĂLINA PRUNĂ
    București, 21 aprilie 2021.Nr. 47.----