HOTĂRÂRE nr. 43 din 21 aprilie 2021privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 22 aprilie 2021    Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IRegulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 12 martie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 14 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) să delege un reprezentant comun în calitate de observator fără drept de vot la lucrările Comitetului liderilor grupurilor parlamentare; delegarea se face în scris către Biroul permanent, dacă există cel puțin 10 deputați neafiliați, și sub semnătura majorității acestora;2. La articolul 151, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Liderul sau un alt membru al grupului parlamentar desemnat de către acesta poate lua cuvântul în cadrul ședinței de vot final pentru a explica votul grupului cu privire la adoptarea unei inițiative legislative. Reprezentantul desemnat al deputaților neafiliați sau un alt deputat pe baza împuternicirii reprezentantului desemnat al deputaților neafiliați poate lua cuvântul pentru explicarea votului la finalul ședinței de vot.  +  Articolul IIRegulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 12 martie 2021, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri, dându-se textelor o nouă numerotare.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 21 aprilie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
    CRISTINA-MĂDĂLINA PRUNĂ
    București, 21 aprilie 2021.Nr. 43.----