ORDONANTA nr. 122 din 31 august 2000pentru acceptarea amendamentelor la anexa la Convenţia internationala privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), şi a Codului privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate prin Actul final al Conferintei părţilor la aceasta convenţie la Londra la 7 iulie 1995, precum şi a amendamentelor ulterioare, adoptate prin rezoluţii ale Comitetului Securităţii Maritime al Organizaţiei Maritime Internaţionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 2 septembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. A pct. 4 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Se accepta amendamentele la anexa la Convenţia internationala privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), la care România a aderat prin Legea nr. 107/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 din 15 octombrie 1992, adoptate prin Rezoluţia 1 a Actului final al Conferintei părţilor la aceasta convenţie la Londra la 7 iulie 1995, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se accepta Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptat prin Rezoluţia 2 a Actului final al Conferintei părţilor la Convenţia internationala privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (STCW 78) la Londra la 7 iulie 1995, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se accepta amendamentele la anexa la Convenţia internationala privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (STCW 1978), adoptate prin Rezoluţia MSC.66(68) a Comitetului Securităţii Maritime al Organizaţiei Maritime Internaţionale la Londra la 4 iunie 1997, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se accepta amendamentele la Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate prin Rezoluţia MSC.67(68) a Comitetului Securităţii Maritime al Organizaţiei Maritime Internaţionale la Londra la 4 iunie 1997, prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Se accepta amendamentele la Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate prin Rezoluţia MSC.78(70) a Comitetului Securităţii Maritime al Organizaţiei Maritime Internaţionale la Londra la 9 decembrie 1998, prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 6Ministerul Transporturilor va lua măsurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor reglementărilor prevăzute la art. 1-5.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.-------- Notă *) Anexele nr. 1-5 se publică ulterior.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Anca Boagiup. Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Eugen Dijmarescu,secretar de stat---------