HOTĂRÂRE nr. 45 din 12 aprilie 2021pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) și ale art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 49 și 50 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările și completările ulterioare,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Senatului nr. 124/2020 privind aprobareacomponențeinumerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1280 din 22 decembrie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. VI - Componența Comisiei pentru afaceri europene, domnul senator Cazanciuc Robert-Marius - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componența comisiei în locul domnului senator Dunca Marius-Alexandru - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.2. La anexa nr. XIX - Componența Comisiei pentru românii de pretutindeni, domnul senator Romașcanu Lucian - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componența comisiei în locul domnului senator Dunca Marius-Alexandru - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 12 aprilie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    PREȘEDINTELE SENATULUI
    ANCA DANA DRAGU
    București, 12 aprilie 2021.Nr. 45.----