HOTĂRÂRE nr. 44 din 12 aprilie 2021pentru completarea Regulamentului Senatului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 12 aprilie 2021    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) și ale art. 67 din Constituția României, republicată,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IRegulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 990 din 27 octombrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:– La capitolul II - Desfășurarea lucrărilor Senatului, după articolul 111 al secțiunii a 3-a se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 3^1-a, cu următorul cuprins:  +  Secţiunea a 3^1-a Respectarea principiului bicameralismului  +  Articolul 111^1(1) După adoptare sau respingere de către Senat în calitate de primă Cameră sesizată, proiectul sau propunerea legislativă se trimite Camerei Deputaților, care va decide definitiv.(2) În cazul în care Camera Deputaților, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă o prevedere care, potrivit alin. (1), intră în competența sa decizională, prevederea este definitiv adoptată dacă și Senatul este de acord. În caz contrar, numai pentru prevederea respectivă, legea se întoarce la Camera Deputaților, care va decide definitiv în procedură de urgență.(3) Dispozițiile alin. (2) referitoare la întoarcerea legii se aplică în mod corespunzător și în cazul în care Senatul, în calitate de Cameră decizională, adoptă o prevedere pentru care competența decizională aparține Camerei Deputaților.(4) În situația în care Senatul, în calitate de Cameră decizională, adoptă o prevedere care produce cumulativ existența unor deosebiri majore de conținut juridic și existența unei configurații deosebite, semnificativ diferite, între formele adoptate de cele două Camere ale Parlamentului, încălcând cele două criterii esențiale cumulative stabilite prin Decizia Curții Constituționale nr. 1/2012, numai pentru prevederea respectivă, legea se întoarce la Camera Deputaților, care se pronunță în procedură de urgență, alin. (2) și (3) aplicându-se corespunzător.  +  Articolul IIRegulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 990 din 27 octombrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu completarea adusă prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 12 aprilie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
    PREȘEDINTELE SENATULUI
    ANCA DANA DRAGU
    București, 12 aprilie 2021.Nr. 44.----