LEGE Nr. 112 din 9 noiembrie 1992pentru ratificarea convenţiilor nr. 154/1981 şi nr. 168/1988 ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 302 din 25 noiembrie 1992    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifica Convenţia nr. 154 privind promovarea negocierii colective, adoptată la 19 iunie 1981, la Geneva, de Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii.  +  Articolul 2Se ratifica Convenţia nr. 168 privind promovarea angajării şi protecţia contra somajului, adoptată la 21 iunie 1988, la Geneva, de Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 octombrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUCONVENTIE 154 19/06/1981CONVENTIE 168 21/06/1988