ORDIN nr. 454/435/2021pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 454 din 2 aprilie 2021
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 435 din 31 martie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 5 aprilie 2021  Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 4.056 din 2.04.2021 al Ministerului Sănătății și nr. D.G.995 din 31.03.2021 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, poziția 521 se abrogă.2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 522-524 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „522W59832001J05AR01COMBINAȚII (LAMIVUDINUM + ZIDOVUDINUM)**LAMIVUDINA/ ZIDOVUDINA AUROBINDO 150 mg/300 mgCOMPR. FILM.150 mg/300 mgAUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITEDMALTACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 60 COMPR. FILM.PR605,7941666,9515000,000000
  523W66476001J05AR01COMBINAȚII (LAMIVUDINUM + ZIDOVUDINUM)**LAMIVUDINA/ ZIDOVUDINA AUROBINDO 150 mg/300 mgCOMPR. FILM.150 mg/300 mgAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 60 COMPR. FILM.PR605,7941666,9515000,000000
  524W64934001J05AR01COMBINAȚII (LAMIVUDINUM + ZIDOVUDINUM)**LAMIVUDINA/ ZIDOVUDINA ACCORD 150 mg/300 mgCOMPR. FILM.150 mg/300 mgACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 60 COMPR. FILMPR605,7941666,9515000,000000“
  3. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“ , pozițiile 66, 220, 223 și 259 se abrogă.4. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 6, 7, 16, 49, 365, 366, 376-383, 398-401, 411-414, 419-422, 575 și 705 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „6W58866002L01AA02CHLORAMBUCILUMLEUKERAN 2 mgCOMPR. FILM.2 mgASPEN PHARMA TRADING LIMITEDIRLANDACUTIE X 1 FLAC. X 25 COMPR. FILM.P-RF255,5552006,7820000,000000
  7W58865001L01AA03MELPHALANUMALKERAN 2 mgCOMPR. FILM.2 mgASPEN PHARMA TRADING LIMITEDIRLANDACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ X 25 COMPR. FILM.P-RF256,8140008,3184000,000000
  ……………………
  16W58856002L01AB01BUSULFANUMMYLERANCOMPR. FILM.2 mgASPEN PHARMA TRADING LIMITEDIRLANDACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ X 100 COMPR. FILM.P-RF1006,1588007,0946000,000000
  ……………………
  49W58868001L01BB02MERCAPTOPURINUMPURI - NETHOLCOMPR.50 mgASPEN PHARMA TRADING LIMITEDIRLANDACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ X 25 COMPR.P-RF252,9540003,7348000,000000
  ……………………
  365W64592005L01XE07LAPATINIBUM **1 ΩTYVERBCOMPR. FILM.250 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDAFLACON DIN PEID CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT X 140 COMPR. FILM.PR14047,21471451,7365710,000000
  366W61702006L01XE07LAPATINIBUM **1 ΩTYVERBCOMPR. FILM.250 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIEFLACON DIN PEID CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT X 140 COMPR. FILM.PR14047,21471451,7365710,000000
  …………………………
  376W61703002L01XE11PAZOPANIB **1 ΩVOTRIENT 200 mgCOMPR. FILM.200 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU FLACON DIN PEID X 90 COMPR. FILM.S9093,694222102,5506660,000000
  377W61703002L01XE11PAZOPANIB **1VOTRIENT 200 mgCOMPR. FILM.200 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU FLACON DIN PEID X 90 COMPR. FILM.S9093,694222102,5506660,000000
  378W64502002L01XE11PAZOPANIB **1 ΩVOTRIENT 200 mgCOMPR. FILM.200 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU FLACON DIN PEID X 90 COMPR. FILM.PR9093,694222102,5506660,000000
  379W64502002L01XE11PAZOPANIB **1VOTRIENT 200 mgCOMPR. FILM.200 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU FLACON DIN PEID X 90 COMPR. FILM.PR9093,694222102,5506660,000000
  380W61704002L01XE11PAZOPANIB **1 ΩVOTRIENT 400 mgCOMPR. FILM.400 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU FLACON DIN PEID X 60 COMPR. FILM.S60182,161000199,1916660,000000
  381W61704002L01XE11PAZOPANIB **1VOTRIENT 400 mgCOMPR. FILM.400 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU FLACON DIN PEID X 60 COMPR. FILM.S60182,161000199,1916660,000000
  382W64503002L01XE11PAZOPANIB **1 ΩVOTRIENT 400 mgCOMPR. FILM.400 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU FLACON DIN PEID X 60 COMPR. FILM.PR60182,161000199,1916660,000000
  383W64503002L01XE11PAZOPANIB **1VOTRIENT 400 mgCOMPR. FILM.400 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU FLACON DIN PEID X 60 COMPR. FILM.PR60182,161000199,1916660,000000
  …………………………………
  398W64813002L01XE17AXITINIBUM **1 ΩINLYTACOMPR. FILM.1 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU BLIST. AL/AL. X 56 COMPRIMATE FILMATEPR5649,37410754,4991070,000000
  399W59304002L01XE17AXITINIBUM **1 ΩINLYTACOMPR. FILM.1 mgPFIZER LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. AL/AL. X 56 COMPRIMATE FILMATEPR5649,37410754,4991070,000000
  400W59305002L01XE17AXITINIBUM **1 ΩINLYTACOMPR. FILM.5 mgPFIZER LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. AL/AL. X 56 COMPRIMATE FILMATEPR56244,726071267,4330350,000000
  401W64814002L01XE17AXITINIBUM **1 ΩINLYTACOMPR. FILM.5 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU BLIST. AL/AL. X 56 COMPRIMATE FILMATEPR56244,726071267,4330350,000000
  ………………………….
  411W64724002L01XE23DABRAFENIBUM **1 ΩTAFINLAR 50 mgCAPS.50 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDAFLACON ALB OPAC DIN POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE (HDPE) CU CAPAC FILETAT DIN POLIPROPILENĂ ȘI AGENT DESHIDRATANT SILICAGEL X 120 CAPSULEPR120124,179250135,6735000,000000
  412W61700002L01XE23DABRAFENIBUM **1 ΩTAFINLAR 50 mgCAPS.50 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIEFLACON ALB OPAC DIN POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE (HDPE) CU CAPAC FILETAT DIN POLIPROPILENĂ ȘI AGENT DESHIDRATANT SILICAGEL X 120 CAPSULEPR120124,179250135,6735000,000000
  413W61701002L01XE23DABRAFENIBUM **1 ΩTAFINLAR 75 mgCAPS.75 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIEFLACON ALB OPAC DIN POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE (HDPE) CU CAPAC FILETAT DIN POLIPROPILENĂ ȘI AGENT DESHIDRATANT SILICAGEL X 120 CAPSULEPR120186,143833203,2150000,000000
  414W64725002L01XE23DABRAFENIBUM **1 ΩTAFINLAR 75 mgCAPS.75 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDAFLACON ALB OPAC DIN POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE (HDPE) CU CAPAC FILETAT DIN POLIPROPILENĂ ȘI AGENT DESHIDRATANT SILICAGEL X 120 CAPSULEPR120186,143833203,2150000,000000
  ………………………….
  419W64448002L01XE25TRAMETINIBUM **1 ΩMEKINIST 0,5 mgCOMPR. FILM.0,5 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDAFLAC. DIN PEID CU 30 COMPR. FILMPR30139,751000153,6003330,000000
  420W62208002L01XE25TRAMETINIBUM**1 ΩMEKINIST 0,5 mgCOMPR. FILM.0,5 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIEFLAC. DIN PEID CU 30 COMPR. FILM.PR30139,751000153,6003330,000000
  421W62210002L01XE25TRAMETINIBUM **1 ΩMEKINIST 2 mgCOMPR. FILM.2 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIEFLAC. DIN PEID CU 30 COMPR. FILM.PR30556,005000607,3180000,000000
  422W64449002L01XE25TRAMETINIBUM**1 ΩMEKINIST 2 mgCOMPR. FILM.2 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDAFLAC. DIN PEID CU 30 COMPR. FILM.PR30556,005000607,3180000,000000
  …………………………..
  575W58139001L02BX03ABIRATERONUM**1 ΩZYTIGACOMPR.250 mgJANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NVBELGIACUTIE CU FLACON DIN PEÎD X 120 COMPRIMATEPRF120100,530250109,8960000,000000
  ……………………………
  705W64955002L04AX04LENALIDOMIDUM **LENALIDOMIDA ALVOGEN 5 mgCAPS.5 mgALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD.MALTACUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 21 CAPS.PR21270,667428297,20800069,037238“
  5. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 706 se introduc trei noi poziții, pozițiile 707-709, cu următorul cuprins:
  „707W62648002L01XE35OSIMERTINIB**1TAGRISSO 40 mgCOMPR. FILM.40 mgASTRA ZENECA ABSUEDIACUTIE CU BLIST. PERFORATE UNIDOZĂ AL/AL X 28X1 COMPR. FILM.PR28901,398214983,8878570,000000
  708W67128002L02BA03FULVESTRANTUM**VASTALOMA 250 mgSOL INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ250 mgALVOGEN PHARMA TRADING EUROPE EOODBULGARIACUTIE CU 2 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ, CU TIJĂ ȘI PISTON DE POLISTIREN ȘI 2 ACE DE SIGURANȚĂ (BD SAFETYGLIDE) PENTRU CONECTARE LA SERINGĂ X 5 ML SOL. INJ.PRF2494,892000562,326000227,174000
  709W65682001L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDE ACCORD 5 mgCAPS.5 mgACCORD HEALTHCARE - S.L. U.SPANIACUTIE CU BLIST. OPA/AL-PVC/AL X 21X1 CAPS.PR21225,556190247,6733330,000000“
  6. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 181 se introduce o nouă poziție, poziția 182, cu următorul cuprins
  „182W66814002A10BH02VILDAGLIPTINUM**AGARTHA 50 mgCOMPR.50 mgGEDEON RICHTER ROMANIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR.PRF301,7956662,2703330,000000“
  7. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.22 „Angioedem ereditar“, poziția 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „3W66129001B06AC01INHIBITOR DE ESTERAZĂ C1, UMANĂ**1CINRYZE 500 UIPULB. ȘI SOLV. PT. SOL. INJ.500 UISHIRE SERVICES BVBABELGIACUTIE CU 2 FLAC. CU PULB. PT SOL. INJ. + 2 FLAC. CU SOLVENT + 2 DISPOZITIVE DE TRANSFER CU FILTRU + 2 SERINGI DE UNICĂ FOLOSINȚĂ + 2 SETURI PT. PUNCȚIE VENOASĂ + 2 MATERIALE ÎMPLETITE CU ROL PROTECTORPR22,577,2040002,854,9300000,000000“
  8. La secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușa datorată carenței de iod și proliferării maligne“, după poziția 104 se introduce o nouă poziție, poziția 105, cu următorul cuprins:
  „105W66935003M05BA07ACIDUM RISEDRONICUM**ACTONEL 35 mgCOMPR. GASTROREZ.35 mgTHERAMEX IRELAND LIMITEDIRLANDACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 4 COMPR.P6L43,5280004,77000016,535000“
  9. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 211 și 214 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „211W58865001L01AA03MELPHALANUMALKERAN 2 mgCOMPR. FILM.2 mgASPEN PHARMA TRADING LIMITEDIRLANDACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ X 25 COMPR. FILM.P-RF256,8140008,3184000,000000
  ……………………..
  214W58856002L01AB01BUSULFANUMMYLERANCOMPR. FILM.2 mgASPEN PHARMA TRADING LIMITEDIRLANDACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ X 100 COMPR. FILM.P-RF1006,1588007,0946000,000000“
  10. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, poziția 239 se abrogă.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna aprilie 2021.
  p. Ministrul sănătății,
  Andreea-Anamaria Moldovan,
  secretar de stat
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adrian Gheorghe
  ----