ORDIN nr. 456 din 2 aprilie 2021pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 și a listei spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 5 aprilie 2021  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății nr. VVV 4.091 din 2.04.2021,având în vedere:– prevederile art. 10 și 15 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) și b) și ale art. 25 alin. (2) teza I din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 și a listei spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 26 martie 2021, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIÎn tot cuprinsul actelor normative care fac referire la unitățile sanitare care acordă servicii medicale pacienților infectați cu COVID-19 se va lua în considerare Lista spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Andreea Moldovan,
  secretar de stat
  București, 2 aprilie 2021.Nr. 456.  +  ANEXĂ
  LISTA
  spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19
  NR. CRT.JUDEȚSPITALNivel curentOBSTETRICĂ- GINECOLOGIEPSIHIATRIEUNITATE DIALIZĂ
  1ABSPITALUL MUNICIPAL AIUDISpitalul Municipal AiudSpitalul Municipal AiudToate centrele - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgențe Alba lulia - cazuri grave si critice
  2ABSPITALUL MUNICIPAL BLAJI
  3ABSPITALUL PNF AIUDIII
  4ABSPITALUL MUNICIPAL SEBEȘIII
  5ABSPITALUL ORĂȘENESC CUGIRIII
  6ABSPITALUL ORĂȘENESC ABRUDIII
  7ABSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIAI
  8AGSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTIISpitalul Municipal CâmpulungSpitalul de Psihiatrie Vedea Spitalul Județean de Urgență PiteștiSpitalul Județean de Urgență Pitești - cazuri grave si critice Toate centrele - tură suplimentară
  9AGSPITALUL DE PEDIATRIE PITEȘTIII
  10AGSPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNGIII
  11AGSPITALUL ORĂȘENESC MIOVENII
  12AGSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CÂMPULUNGIII
  13AGSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "SF. ANDREI" VALEA IAȘULUIIII
  14AGSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENIIII
  15ARSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARADISpitalul Județean de Urgență AradSpitalul Județean de Urgență AradDializa S.C. Avitum Braun - centru local Arad, tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Arad - cazuri grave si critice
  16ARSPITALUL ORĂȘENESC INEUIII
  17BSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ BUCUREȘTIIMaternitatea BucurSpitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia" Spitalul de Psihiatrie Titan "Dr. Constantin Gorgos"Toate centrele - tură suplimentară. Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila"
  18BINSTITUTUL NAȚIONAL DE NEUROLOGIE ȘI BOLI NEUROVASCULAREIII
  19BCETTT SF. STELIANIII
  20BSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ SF. PANTELIMONI
  21BINSTITUTUL NAȚIONAL DE BOLI INFECȚIOASE PROF. DR. MATEI BALSI
  22BSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "SF. ȘTEFAN"III
  23BSPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI TROPICALE "DR. VICTOR BABEȘ"I
  24BINSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTAII
  25BINSTITUTUL CLINIC FUNDENIIII
  26BSPITALUL CLINIC DR.I.CANTACUZINOIII
  27BSPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTII
  28BSPITALUL CLINIC DE COPII DR.V.GOMOIUII
  29BSPITALUL DE URGENȚĂ PROF.DR. D GEROTAII
  30BSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII M.S. CURIEI
  31BSPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ ELIASI
  32BINSTITUTUL DE URGENȚĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE PROF. C.C. ILIESCUIII
  33BSPITALUL CLINIC NR. 1 CF WITTINGIINSMC "Alessandrescu Rusescu" - SPITAL POLIZU
  34BSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ "SF. IOAN"I
  35BSPITALUL PROF. DR. CONSTANTIN ANGELESCUIII
  36BSPITALUL CLINIC COLENTINAI
  37BSPITALUL CLINIC "NICOLAE MALAXA"II
  38BSPITALUL CLINIC COLȚEAII
  39BSPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE DR. CAROL DAVILAIII
  40BSC POLICLINICO DI MONZA SRL - MONZA METROPOLITAN HOSPITALI
  41BINSMC ALESSANDRESCU RUSESCU - UNITATEA DE EXCELENTĂ MATERNO-FETALĂII
  42BSPITALUL CLINIC DE COPII GR.ALEXANDRESCUI
  43BSPITALUL CLINIC DE URGENȚE BAGDASAR ARSENII
  44BSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ "PROF. DR. AGRIPPA IONESCU"II
  45BSPITALUL CLINIC SFÂNTA MARIA BUCUREȘTIIII
  46BROL 2 - MILITARI
  47BINSTITUTUL NAȚIONAL DE EXPERTIZĂ SI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂII
  48BCSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BACĂUISpitalul Municipal "Sf. Ierarh dr. Luca" OneștiSpitalul Municipal "Sf Ierarh Dr. Luca" OneștiToate centrele - tură suplimentară Spitalul Municipal "Sf. Ierarh Dr. Luca" Onești - cazuri grave si critice
  49BCSPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ MOINEȘTII
  50BCSPITALUL MUNICIPAL SF. IERARH DR. LUCA ONEȘTII
  51BCSPITALUL PROF DR. EDUARD APETREI BUHUȘIII
  52BCSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACĂUIII
  53BCSPITALUL IOAN LASCAR COMĂNEȘTIIII
  54BCSC ELITYS CARE SRLIII
  55BHSPITALUL CLINIC JUD. DE URGENȚĂ ORADEAISpitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" OradeaSpitalul Clinic Municipal "Dr.Gavril Curteanu" OradeaSpitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea
  56BHSPITALUL CLINIC MUNICIPAL DR.GAVRIL CURTEANU ORADEAI
  57BHSPITALUL PELICAN ORADEAI
  58BHSPITALUL CLINIC DE RECUPERARE BĂILE FELIXIII
  59BHSPITALUL MUNICIPAL EP.NICOLAE POPOVICI BEIUSII
  60BHSPITALUL MUNICIPAL DR.POP MIRCEA MARGHITAIII
  61BHSPITALUL MUNICIPAL SALONTAIII
  62BHSPITALUL ORĂȘENESC STEIIII
  63BNSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BISTRIȚAISpitalul Județean de Urgență BistrițaSpitalul Județean de Urgență BistrițaCentrul de Dializă "Diaverum" - tură suplimentară
  64BNSPITALUL ORĂȘENESC "DR.GEORGE TRIFON" NĂSĂUDIIISpitalul Județean de Urgență Bistrița - cazuri grave si critice
  65BRSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRĂILAIIISpitalul Județean de Urgență BrăilaSpitalul Psihiatrie "Sf. Pantelimon" BrăilaCentrul de dializă Diaverum, Brăila - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Brăila - cazuri grave si critice
  66BRSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRĂILAI
  67BTSPITALUL DE RECUPERARE "SF. GHEORGHE" BOTOȘANIIIISpitalul Județean de Urgență "Mavromati" BotoșaniSpitalul Județean de Urgență "Mavromati" BotoșaniToate centrele - tură suplimentară/distinctă Spitalul Județean de Urgență Botoșani - cazuri grave si critice
  68BTSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MAVROMATI BOTOȘANII
  69BTSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOȘANIIII
  70BTSPITALUL MUNICIPAL DOROHOIIII
  71BVSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRASOVISpitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie "Dr. A. I. Sbârcea" BrașovSpitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie BrașovToate centrele - tură suplimentară Centrul de dializă Spitalul Municipal Făgăraș Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov - Centrul de dializă - pacienți gravi si critici
  72BVSPITALUL GENERAL CF BRAȘOVIII
  73BVSPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE DR. I.A. SBÂRCEA BRASOVI
  74BVSPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ REGINA MARIA BRASOVI
  75BVSPITALUL MUNICIPAL SĂCELEIII
  76BVSPITALUL ORĂȘENESC DR. CT. SPÂRCHEZ ZĂRNEȘTIIII
  77BVSPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE ȘI NEUROLOGIE BRASOVII
  78BVSPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE BRAȘOVII
  79BVSPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIEIII
  80BVSPITALUL MUNICIPAL FĂGĂRAȘII
  81BVSPITALUL MUNICIPAL CODLEAIII
  82BVASOCIAȚIA CENTRUL REZIDENȚIAL PERSOANE PENTRU VÂRSTNICI MARIA - SÂNPETRUIII
  83BVSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII BRASOVII
  84BVSPITALUL ORĂȘENESC RUPEAIII
  85BZSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂUISpitalul Municipal Râmnicu SăratCentrul de dializă Diaverum Buzău - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Buzău - cazuri grave și critice
  86BZSPITALUL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRATIII
  87CJSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ-NAPOCAISpitalul Clinic Județean de Urgență Cluj- NapocaSpitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca Spitalul de Boli Psihice Cronice BorșaToate centrele de dializă private
  88CJSPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CLUJ-NAPOCAI
  89CJSPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCAIII
  90CJSPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEON DANIELLO, CLUJ-NAPOCAIISecția de ATI/TI a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca - hemodiafiltrare Spitalul Municipal Cluj-Napoca pentru pacienții suspecți COVID-19 cu urgențe nefrologie și pacienții dializați cronic și acutizați
  91CJSPITALUL CLINIC MILITAR DE URGENȚĂ "DR. CONSTANTIN PAPILIAN" CLUJ-NAPOCAI
  92CJINSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE ȘI HEPATOLOGIE "PROF. DR. O. FODOR" CLUJ-NAPOCAII
  93CJSPITALUL ORĂȘENESC HUEDINIII
  94CJSPITALUL MUNICIPAL CÂMPIA TURZIIIII
  95CJSPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCAI
  96CJSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII CLUJ-NAPOCAI
  97CJSPITALUL MUNICIPAL DEJIII
  98CJSPITALUL MUNICIPAL TURDAII
  99CJSPITALUL MUNICIPAL GHERLAIII
  100CLSPITALUL MUNICIPAL OLTENIȚAIIISpitalul Municipal OltenițaCentrul de dializă Diaverum
  101CLSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DR. POMPEI SAMARIAN CĂLĂRAȘII
  102CSSPITALUL ORĂȘENESC ORAVIȚAIIISpitalul Municipal de Urgență CaransebeșCentrul de dializă Avitum Reșița - tură suplimentară Spitalul Județean Caraș-Severin - Reșița - pacienți gravi și critici
  103CSSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ REȘIȚAI
  104CSSPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ CARANSEBEȘI
  105CTSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "SF.ANDREI" CONSTANȚAISpitalul Municipal MedgidiaSpitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Andrei"Toate centrele cu tură suplimentară - Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța - Centrul de dializă - pacienți gravi și critici
  106CTSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "SF.ANDREI" CONSTANȚA - SECȚIA EXTERIOARĂ AGIGEAIII
  107CTSPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANTAI
  108CTSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANȚAII
  109CTSPITALUL MUNICIPAL MEDGDIAII
  110CTSPITALUL MUNICIPAL MANGALIAII
  111CTSPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ "DR. ALEXANDRU GAFENCU" CONSTANTAIII
  112CVSPITALUL MUNICIPAL TG. SECUIESCIIISpitalul Județean de Urgență "Fogolyăn Kristof" Sfântu GheorgheSpitalul Județean de Urgență "Fogolyan Kristof" Sfântu GheorgheCentrul de dializă Sfântu Gheorghe Avitum - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Sfântu Gheorghe - pacienți gravi si critici
  113CVSPITALUL DE RECUPERARE CARDIOVASCULARĂ "DR. BENEDEK GEZA" DIN COVASNAIII
  114CVSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "DR. FOGOLYĂN KRISTOF" DIN SF. GHEORGHEI
  115CVSPITALUL ORĂȘENESC BARAOLT - PAVILION PEDIATRIEIII
  116DBSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGOVISTEISpitalul Municipal MoreniJU Târgoviste - Secție exterioară Pshiatrie Cronici Gura Ocniței-OchiuriS.C. Fresenius Nefrocare România punct de lucru Târgoviste - tură suplimentară - SJU Târgoviste pentru cazuri severe si critice - S.C. Diasys Medical S.R.L. Târgoviste - tură suplimentară
  117DBSPITALUL MUNICIPAL MORENIIII
  118DBSPITALUL ORĂȘENESC PUCIOASAIII
  119DBSPITALUL ORĂȘENESC GĂEȘTIIII
  120DJSPITALUL ORĂȘENESC "AȘEZĂMINTELE BRÂNCOVENESTI" DĂBULENIIIISpitalul Clinic Municipal Filantropia CraiovaSpitalul de Neuropsihiatrie CraiovaToate centrele - tură suplimentară Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova - pacienți gravi si critici
  121DJSPITALUL MUNICIPAL "PROF.DR.IRINEL POPESCU" BĂILESTIIII
  122DJSPITALUL CLINIC CF CRAIOVAIII
  123DJSPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE "VICTOR BABEȘ" CRAIOVAII
  124DJSPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVAIII
  125DJSPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVAIII
  126DJSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNAIII
  127DJSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CRAIOVAI
  128GJSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂTÂRGU JIUISpitalul de Urgență Târgu CărbunestiSpitalul de Urgență Târgu CărbunestiToate centrele - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu - cazuri grave si critice
  129GJSPITALUL DE URGENȚĂ TÂRGU CĂRBUNEȘTII
  130GJSPITALUL MUNICIPAL MOTRUIII
  131GJSPITALUL ORĂȘENESC ROVINARIIII
  132GJSPITALUL ORĂȘENESC NOVACIIII
  133GJSPITALUL ORĂȘENESC TURCENIIII
  134GJSPITALUL ORĂȘENESC BUMBEȘTI-JIUIII
  135GJSPITALUL DE PNEUMOLOGIE T.V. RUNCUIII
  136GLSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "SF. APOSTOL ANDREI" GALAȚIISpitalul Clinic de Obstetrică si Ginecologie "Buna Vestire" GalațiSpitalul de Psihiatrie GalațiCentrul de dializă Diaverum, Galați - tură suplimentară Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" Galați - pacienți critici si gravi
  137GLSPITALUL MUNICIPAL "ANTON CINCU" TECUCIIII
  138GLSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAȚIIII
  139GLSPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ "DR. ARISTIDE SERFIOTI" GALAȚII
  140GLSPITALUL GENERAL CĂI FERATE GALAȚIIII
  141GLSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII "SF. IOAN" GALAȚII
  142GLSPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE "BUNA VESTIRE" GALAȚIII
  143GLSPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE "SF.CUVIOASA PARASCHEVA" GALAȚIIII
  144GRSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ GIURGIUISpitalul Orășenesc Bolintin-ValeS.C. Fresenius Nefrocare România - S.R.L. - punct de lucru Giurgiu - tură suplimentară pacienți gravi si critici - Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila" București
  145GRSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORUIII
  146GRSC QUALITY COMPAS SRL- OBSERVAȚII * CONTRACT CU MEDIC DE BOLI INFECȚIOASEIII
  147GRSPITALUL ORĂȘENESC BOLINTIN-VALEIII
  148HDSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DEVAISpitalul Municipal LupeniSpitalul de Psihiatrie ZamToate centrele - tură suplimentară Spitalul Municipal "Dr. A. Simionescu" Hunedoara - cazuri grave si critice
  149HDSPITALUL MUNICIPAL DR. ALEXANDRU SIMIONESCU HUNEDOARAI
  150HDSPITALUL DE URGENȚĂ PETROȘANII
  151HDSPITALUL MUNICIPAL ORĂȘTIEII
  152HDSPITALUL MUNICIPAL LUPENIII
  153HDSPITALUL ORĂȘENESC HAȚEGII
  154HDSPITALUL MUNICIPAL VULCANIII
  155HDSANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRADIII
  156HDSANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIUIII
  157HDSPITALUL GENERAL C.F.SIMERIAII
  158HDSPITALUL MUNICIPAL BRADII
  159HRSPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESCIISpitalul Municipal Odorheiu SecuiescToate centrele - tură suplimentară Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc - centru dedicat Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc - cazuri grave și critice
  160HRSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA-CIUCII
  161HRSPITALUL MUNICIPAL TOPLIȚAIII
  162HRSPITALUL MUNICIPAL GHEORGHENIIII
  163IFSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOVIISpitalul Clinic Județean de Urgență Ilfovvezi București
  164ILSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIAIISpitalul Județean de Urgență SloboziaS.C. Fresenius Nephrocare România - S.R.L. - punct de lucru Slobozia - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Slobozia - cazuri grave si critice
  165ILSPITALUL MUNICIPAL ANGHEL SALIGNY FETEȘTIIIISpitalul Municipal "Anghel Saligny" Fetești
  166ILSPITALUL MUNICIPAL URZICENIIII
  167ILSPITALUL ORĂȘENESC ȚĂNDĂREIIII
  168ISSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ "PROF.DR.N.OBLU" IAȘIISpitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie "Elena Doamna" IașiInstitutul de Psihiatrie Socola Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Pădureni GrajduriSpitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" - centru de dializă dedicat COVID-19 S.C. Fresenius Nephrocare România - S.R.L. - punct de lucru Iași - tură suplimentară Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria" Iași - stația de hemodializă S.C. Nefrocare MS - S.R.L. cu punctul de lucru în Iași S.C. Vital Medical Center Memory - S.R.L. Iași - centru de dializă
  169ISSPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ PAȘCANII
  170ISSPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘIII
  171ISSPITALUL CLINIC C.F. IAȘIII
  172ISSPITALUL GENERAL C.F. PAȘCANIIII
  173ISSPITALUL CLINIC MILITAR DE URGENȚĂ "DR. IACOB CZIHAC"III
  174ISSPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE "SFÂNTA PARASCHEVA" IAȘII
  175ISSPITAL CLINIC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE "ELENA DOAMNA"I
  176ISSPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAȘII
  177ISSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII "SF. MARIA" IAȘII
  178ISSPITALUL DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU MĂSURI DE SIGURANȚĂ PĂDURENI GRAJDURIIII
  179ISSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚE SF. SPIRIDON IAȘIII
  180ISSPITALUL ORĂȘENESC HÂRLAUIII
  181MHSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DROBETA-TURNU SEVERINISpitalul Municipal OrșovaToate centrele de dializă - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin - cazuri grave si critice
  182MHSPITALUL MUNICIPAL ORȘOVAII
  183MHSPITALUL ORĂȘENESC BAIA DE ARAMĂIIISpitalul Orășenesc Baia de Aramă
  184MMSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "DR. CONSTANTIN OPRIȘ" BAIA MAREISpitalul Județean de Urgență "Dr. Constantin Opriș" Baia MareSpitalul de Boli infecțioase și PsihiatrieToate centrele de dializă - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Baia Mare - cazuri grave și critice
  185MMSPITALUL DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PSIHIATRIE BAIA MAREIII
  186MMSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "DR. NICOLAE RUSDEA" BAIA MAREIII
  187MMSPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMAȚIEIIII
  188MSSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU MURESISpitalul Clinic Județean de Urgență Târgu MureșSpitalul Clinic Județean MureșToate centrele de dializă - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Târgu Mureș - cazuri grave si critice
  189MSSPITALUL MUNICIPAL SIGHIȘOARAII
  190MSSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN MUREȘI
  191MSSPITALUL MUNICIPAL DR. GH. MARINESCU TÂRNĂVENIIIISpitalul Clinic Județean Mures
  192MSINSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TÂRGU MURESII
  193MSSPITALUL MUNICIPAL "DR. EUGEN NICOARĂ" REGHINII
  194MSSPITALUL MUNICIPAL DR. VALERIU RUSSU LUDUȘIII
  195NTSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANIIIISpitalul Județean de Urgență Piatra-NeamțSpitalul Județean de Urgență Piatra-NeamțToate centrele de dializă - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț - pacienți gravi si critici
  196NTSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PIATRA-NEAMȚI
  197OTSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINAISpitalul Municipal CaracalSpitalul Municipal CaracalToate centrele - tură suplimentară
  198OTSPITALUL MUNICIPAL CARACALISpitalul Județean de Urgență Slatina - cazuri grave si critice
  199OTSPITALUL ORĂȘENESC CORABIAIII
  200OTSPITALUL ORĂȘENESC BALȘIII
  201PHSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PLOIEȘTIISpitalul Obstetrică Ginecologie PloieștiSpitalul de Psihiatrie VoilaToate centrele de dializă - tură suplimentară distinctă Spitalul Clinic Județean de Urgență Ploiești - cazuri grave si critice
  202PHSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE DRAJNAIII
  203PHDENTIRAD HOSPITAL SRLIII
  204PHSPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZAIII
  205PHSC PATRIK MEDICAL CENTER SRLIII
  206PHSPITALUL GENERAL CF PLOIEȘTIIIISpitalul Municipal Câmpina
  207PHSPITALUL MUNICIPAL CÂMPINAIII
  208PHS.C. SFÂNTA SOFIA HOSPITAL MED S.R.LIII
  209PHSPITALUL ORĂȘENESC BĂICOIIII
  210SBSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIUIIISpitalul Clinic Județean de Urgență SibiuSpitalul Clinic de Psihiatrie "Dr. Gheorghe Preda" SibiuToate centrele de dializă - tură suplimentară distinctă Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu
  211SBSPITALUL ORĂȘENESC CISNĂDIEIII
  212SBSPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIUI
  213SBSPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ "DR. ALEXANDRU AUGUSTIN"III
  214SBSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SIBIUI
  215SBSPITALUL MUNICIPAL MEDIAȘI
  216SBSPITALUL GENERAL CF SIBIUIII
  217SJSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂUISpitalul Clinic Județean de Urgență ZalăuSpitalul Clinic Județean de Urgență ZalăuNefromed Sălaj - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Zalău - cazuri critice si grave
  218SJSPITALUL ORĂȘENESC "PROF.DR.IOAN PUȘCAȘ" SIMLEU SILVANIEIIIISpitalul Orășenesc "Prof. Ioan Pușcaș" Simleu Silvaniei
  219SJSPITALUL ORĂȘENESC JIBOU DR. TRAIAN HERTAIII
  220SJSPITALUL DE BOLI CRONICE CRASNAIII
  221SMSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SATU MAREISpitalul Municipal CareiSpitalul Municipal CareiS.C. Fresenius Nefrocare România - S.R.L. - punct de lucru Satu Mare - tură suplimentară/distinctă Spitalul Clinic Județean de Urgență Satu Mare - cazuri grave si critice
  222SMSPITALUL MUNICIPAL CAREIII
  223SMSPITALUL ORĂȘENESC NEGREȘTI-OAȘIII
  224SMSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MAREIII
  225SVSPITALUL ORĂȘENESC GURA HUMORULUIIIISpitalul Județean de Urgență "Sfântul Ioan cel Nou" SuceavaToate centrele - tură suplimentară - Spitalul Județean de Urgență "Sfântul Ioan cel Nou" Suceava Secția de dializă - centru dedicat - cazuri grave si critice
  226SVSPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEIIII
  227SVSPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG MOLDOVENESCIII
  228SVSPITALUL MUNICIPAL "SF. DOCTORI COSMA SI DAMIAN" RĂDĂUȚIIII
  229SVSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "SF. IOAN CEL NOU" SUCEAVAI
  230SVSPITALUL DE BOLI CRONICE SIRETIII
  231TLSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TULCEAISpitalul Municipal MedgidiaS.C. Fresenius Nephrocare România - S.R.L. - punct de lucru Tulcea - tură suplimentară Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța - cazuri grave si critice
  232TMSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "P.BRÂNZEU" TIMIȘOARAIMaternitatea Bega TimisoaraToate centrele - tură suplimentară distinctă Spitalul Județean de Urgență Timișoara - cazuri grave si critice
  233TMSPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMISOARAI
  234TMSPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOLOGIE "V.BABEȘ" TIMIȘOARAII
  235TMSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII "L.ȚURCANU" TIMIȘOARAI
  236TMSPITALUL CLINIC CF TIMIȘOARAIII
  237TMINSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARAII
  238TMMATERNITATEA BEGA TIMIȘOARAII
  239TMSPITALUL MUNICIPAL "TEODOR ANDREI" LUGOJIII
  240TMSPITALUL DR. KARL DIEL JIMBOLIAIII
  241TMSPITALUL ORĂȘENESC FĂGETIII
  242TRSPITALUL MUNICIPAL CARITAS ROȘIORI DE VEDEIISpitalul Caritas Roșiori de VedeToate centrele - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Alexandria - cazuri grave si critice
  243TRSPITALUL MUNICIPAL TURNU MĂGURELEIII
  244VLSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VÂLCEAISPITALUL ORĂȘENESC HOREZUSpitalul Județean de Urgență VâlceaS.C. Fresenius Nefrocare România - S.R.L. - punct de lucru Râmnicu Vâlcea - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Vâlcea - cazuri grave si critice
  245VLSPITALUL MUNICIPAL DRĂGĂȘANIIII
  246VLSPITALUL ORĂȘENESC HOREZUIII
  247VLSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTIN ANASTASATU MIHĂESTIIII
  248VLSPITALUL ORĂȘENESC BREZOIIII
  249VNSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "SF. PANTELIMON" FOCȘANIISpitalul Municipal AdjudSPITALUL DE PSIHIATRIE DUMBRĂVENI -SECTOR CRONICI ICentrul de dializă Diaverum Focșani - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Focșani - cazuri grave si critice
  250VNSPITALUL MUNICIPAL ADJUDIII
  251VSSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VASLUIISpitalul Municipal de Urgență "Elena Beldiman" BârladSpitalul Municipal de Urgență "Elena Beldiman" BârladSpitalul Municipal de Urgență "Elena Beldiman" Bârlad - Centrul de hemodializă
  252VSSPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ "ELENA BELDIMAN" BÂRLADINefromed Dialysis Center Bârlad -
  Listă întocmită conform datelor raportate de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, la data de 1.04.2021.
  -----