HOTĂRÂRE nr. 39 din 31 martie 2021privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 31 martie 2021    Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICRegulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 12 martie 2021, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:– După articolul 114 al secțiunii a 3-a se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 3^1-a, cu următorul cuprins:  +  Secţiunea a 3^1-A Respectarea principiului bicameralismului  +  Articolul 114^1(1) După adoptare sau respingere de către Camera Deputaților în calitate de primă Cameră sesizată, proiectul sau propunerea legislativă se trimite Senatului, care va decide definitiv.(2) În cazul în care Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă o prevedere care, potrivit alin. (1), intră în competența sa decizională, prevederea este definitiv adoptată dacă și Camera Deputaților este de acord. În caz contrar, numai pentru prevederea respectivă, legea se întoarce la Senat, care va decide definitiv în procedură de urgență.(3) Dispozițiile alin. (2) referitoare la întoarcerea legii se aplică în mod corespunzător și în cazul în care Camera Deputaților, în calitate de Cameră decizională, adoptă o prevedere pentru care competența decizională aparține Senatului.(4) În situația în care Camera Deputaților, în calitate de Cameră decizională, adoptă o prevedere care produce cumulativ existența unor deosebiri majore de conținut juridic și existența unei configurații deosebite, semnificativ diferite, între formele adoptate de cele două Camere ale Parlamentului, încălcând cele două criterii esențiale cumulative stabilite prin Decizia Curții Constituționale nr. 1/2012, numai pentru prevederea respectivă, legea se întoarce la Senat, care se pronunță în procedură de urgență, alin. (2) și (3) aplicându-se corespunzător.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 31 martie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
    LAURENȚIU-DAN LEOREANU
    București, 31 martie 2021.Nr. 39.----