ORDIN nr. 440 din 30 martie 2021pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, precum și modificarea și completarea acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 30 martie 2021  Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 3.857 din 30.03.2021 al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile:– art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 351/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății, prelungirea termenelor de aplicare a acestora, precum și prorogarea unor termene;– art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 și 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 2, la capitolul I „Programele naționale de boli transmisibile“ titlul I.2 „Programul național de supraveghere și control a bolilor transmisibile prioritare“ litera G „Unități de specialitate care implementează:“, punctul 4.15 se modifică și va avea următorul cuprins:4.15. Rețeaua Privată de Sănătate «REGINA MARIA», cu opt entități:4.15.1. S.C. CENTRUL MEDICAL UNIREA - S.R.L., București;4.15.2. S.C. GENOME GENETICS - S.R.L., București;4.15.3. S.C. GENETIC CENTER - S.R.L., Cluj-Napoca;4.15.4. S.C. BIOSTANDARD 2007 - S.R.L., Oradea, Bihor;4.15.5. S.C. CENTRUL MEDICAL UNIREA - S.R.L., Timișoara;4.15.6. S.C. CENTRUL MEDICAL UNIREA - S.R.L., Brașov;4.15.7. S.C. ELITE MEDICAL - S.R.L., Dolj, cu laborator de analize medicale/compartiment biologie moleculară în București;4.15.8. S.C. CENTRUL MEDICAL UNIREA - S.R.L., Iași.2. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.2 litera G, subpunctul 4.166 se modifică și va avea următorul cuprins:4.166. S.C. SEQUOIA GIGANTEA - S.R.L., Bacău;3. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.2 litera G, după subpunctul 4.175 se introduc cinci noi subpuncte, subpunctele 4.176-4.180, cu următorul cuprins:4.176. S.C. ALSO MEDICAL - S.R.L., Dâmbovița, cu laborator de anatomie patologică (RT-PCR) în București;4.177. S.C. DELTA GENETICS - S.R.L., Tulcea;4.178. S.C. IU-GREEN LAB - S.R.L., Timiș;4.179. Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular Foișor, București;4.180. Direcția de Sănătate Publică Brașov.  +  Articolul IITermenul de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 377/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 și 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește până la data de 30 iunie 2021.  +  Articolul IIIDirecțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, precum și instituțiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Ioana Mihăilă,
  secretar de stat
  București, 30 martie 2021.Nr. 440.----