HOTĂRÂRE nr. 38 din 30 martie 2021privind modificarea art. 40 și a lit. e) a art. 47 din Regulamentul Camerei Deputaților
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 30 martie 2021    Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC Articolul 40 și litera e) a art. 47 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 12 martie 2021, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 40Comisiile Camerei Deputaților sunt organisme de lucru ale acesteia, înființate cu scopul de a îndeplini atribuțiile prevăzute de lege și de prezentul regulament. Comisiile Camerei Deputaților pregătesc documentele de lucru pentru lucrările în plen ale acesteia și exercită controlul parlamentar. Comisiile Camerei Deputaților pot constitui subcomisii cu acordul prealabil al Biroului permanent al Camerei Deputaților, acord prin care acesta se pronunță inclusiv asupra misiunii atribuite subcomisiilor, în interiorul competenței regulamentare a comisiei solicitante.2. La articolul 47, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) desemnează componența și conducerea subcomisiilor constituite de comisie după obținerea acordului prealabil al Biroului permanent al Camerei Deputaților;Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 30 martie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
    CRISTINA-MĂDĂLINA PRUNĂ
    București, 30 martie 2021.Nr. 38.----