PROCEDURĂ din 25 martie 2021de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 30 martie 2021    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 435 din 25 martie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 319 din 30 martie 2021.
     +  Articolul 1(1) Operatorii economici care utilizează aparatele de marcat electronice fiscale instalate în zone deservite de rețele de comunicații electronice au obligația trecerii aparatelor din regimul de funcționare cu profil 0 la regimul de funcționare cu profil 1.(2) Trecerea la profilul 1 se face prin importul certificatului digital al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, urmat de importul unui fișier XML prevăzut la secțiunea II.10 din anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fișierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, precum și categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informații cu sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2018, și care conține în mod obligatoriu următoarele categorii de informații:a) tipul profilului: 1;b) intervalul în minute, parametrul nrM prevăzut în secțiunea II.10 din anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2018, la care aparatul de marcat electronic fiscal încearcă conectarea, folosind un canal de comunicație criptat de tip https cu protocol TLS, la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală în vederea transmiterii datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) sau (2) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) valoarea 1 a parametrului rapZ din secțiunea II.10 din anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 care presupune transmiterea informațiilor prevăzute de art. 3 alin. (1) sau (2) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, imediat după generarea raportului fiscal de închidere zilnică;d) URL-urile utilizate în comunicarea aparatului de marcat electronic fiscal cu sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(3) În vederea verificării realizării conectării la distanță a aparatului de marcat electronic fiscal, după trecerea acestuia din regimul de funcționare cu profil 0 la regimul de funcționare cu profil 1, tehnicianul de service al distribuitorului autorizat sau al unității de service acreditate care a efectuat operațiunea are obligația de a transmite către sistemul informatic un raport fiscal „Z“ de închidere zilnică.(4) Dacă raportul prevăzut la alin. (3) a fost transmis cu succes, tehnicianul de service atașează raportul fiscal „Z“ de închidere zilnică la cartea de intervenții a aparatului de marcat electronic fiscal. Acesta reprezintă pentru operatorul economic dovada realizării conectării la distanță a aparatului de marcat electronic fiscal.  +  Articolul 2(1) Aparatele de marcat electronice fiscale care funcționează în profilul 0 sunt aparatele de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice.(2) Pentru aparatele prevăzute la alin. (1), operatorii economici care au calitatea de utilizatori au obligația transmiterii datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) sau (2) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin exportul pe un mediu de stocare extern într-unul sau mai multe fișiere XML semnate cu certificatul digital al acestora, care conțin datele aferente fiecărei zile fiscale încheiate conform secțiunilor II.1-II.7, respectiv secțiunii II.12 din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2018. Fișierele se validează și se atașează la un PDF folosind aplicația pusă la dispoziție pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se depun la organul fiscal folosind mijloace de transmitere la distanță.  +  Articolul 3Fișierul prevăzut la secțiunea II.10 din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 conține valorile indicatorilor pe baza cărora aparatul de marcat electronic fiscal funcționează, este semnat folosind certificatul digital al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se generează în următoarele situații:a) la trecerea din funcționarea în profilul 0 în profilul 1;b) la trecerea din funcționarea în profilul 1 în profilul 0;c) la constatarea necesității modificării indicatorilor.  +  Articolul 4Trecerea de la profilul 1 la profilul 0 prevăzută la secțiunea II.11 din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 se face prin importul unui fișier XML semnat folosind certificatul digital al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și care conține în mod obligatoriu valoarea 0 a tipului profilului și, după caz, data până la care aparatul de marcat electronic fiscal funcționează cu profilul 0.  +  Articolul 5Fișierele prevăzute la art. 3, respectiv art. 4 se generează de către sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se pun la dispoziția tehnicianului de service într-o secțiune dedicată pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.  +  Articolul 6Importul fișierelor prevăzute la art. 5 se efectuează exclusiv de către tehnicianul de service al distribuitorului autorizat sau al unității de service acreditate.----