ORDONANTA nr. 69 din 24 august 2000pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale Legii nr. 169/1997
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 29 august 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. B pct. 7 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Finanţarea acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale Legii nr. 169/1997, se asigura din fondurile alocate anual cu aceasta destinaţie Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei prin legea bugetului de stat.  +  Articolul 2Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei repartizează lunar fondurile prevăzute la art. 1 oficiilor judeţene de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol, care răspund de angajarea şi efectuarea cheltuielilor potrivit destinaţiilor aprobate, precum şi de recepţia lucrărilor executate şi decontate.  +  Articolul 3În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi Ministerul Finanţelor vor supune spre adoptare Guvernului, normele metodologice de aplicare a acesteia.  +  Articolul 4Termenul de finalizare a acţiunilor de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 18/1991, republicată, şi ale Legii nr. 1/2000 se prelungeşte până la data de 31 decembrie 2001 inclusiv.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturiişi alimentaţiei,Ioan Avram MuresanMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes──────────