ORDONANTA nr. 82 din 24 august 2000privind autorizarea agenţilor economici care prestează servicii de reparatie, de reglare şi/sau desfăşoară activitate de reconstrucţie a vehiculelor rutiere
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 30 august 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. F pct. 7 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Agenţii economici pot presta servicii de reparaţii şi/sau de reglare pentru vehicule rutiere numai în ateliere specializate, în baza autorizaţiei tehnice de funcţionare. (2) Autorizaţia tehnica de funcţionare este documentul prin care se atesta capabilitatea tehnica a agentului economic de a presta, în conformitate cu legislaţia în vigoare, servicii de calitate de reparaţii şi/sau de reglare care să asigure siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului. (3) Prestarea de servicii de reparaţii şi/sau de reglare include şi montarea sistemelor de alimentare cu gaze de petrol lichefiate pe autovehicule omologate cu alt carburant şi certificate pentru funcţionarea cu gaze de petrol lichefiate, precum şi lucrări de revizii şi/sau de reparaţii ale autovehiculelor pe care au fost montate astfel de sisteme de alimentare.  +  Articolul 2 (1) Autorizaţia tehnica de funcţionare pentru agenţii economici care prestează servicii de reparaţii şi/sau de reglare se eliberează de către Regia Autonomă "Registrul Auto Roman", organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, în baza raportului de evaluare a capabilităţii tehnice, întocmit de personalul propriu certificat pentru evaluarea conformitatii. (2) Autorizaţia tehnica de funcţionare se acordă agenţilor economici care îndeplinesc condiţiile de dotare tehnica corespunzătoare, au angajat personal calificat corespunzător lucrărilor pe care le executa, iar conducătorul activităţii de reparaţii şi/sau de reglare îndeplineşte condiţiile de onorabilitate şi de capacitate profesională. (3) Autorizaţia tehnica de funcţionare diferentiaza agenţii economici pe clase, în funcţie de complexitatea activităţii de reparaţii pe care o executa şi/sau de mărcile sau tipurile de vehicule pentru care au abilitarea din partea producătorului. (4) Agenţii economici care prestează servicii de reparaţii în termen de garanţie trebuie să aibă şi abilitarea din partea producătorului vehiculului rutier respectiv sau din partea reprezentantului autorizat al acestuia. (5) Valabilitatea autorizaţiei tehnice de funcţionare este condiţionată de menţinerea de către titularul acesteia a capabilităţii tehnice corespunzătoare condiţiilor de acordare a autorizaţiei.  +  Articolul 3Lucrările de reparaţii şi/sau de reglare executate se verifica cu echipamente şi tehnologii specifice, care să garanteze ca vehiculul supus reparatiei sau, după caz, reglarii corespunde prevederilor legale privind siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului.  +  Articolul 4Echipamentele, piesele de schimb şi materialele care pot afecta siguranţa circulaţiei şi/sau protecţia mediului, utilizate de agenţii economici care prestează servicii de reparaţii pentru vehiculele rutiere, trebuie să fie certificate şi/sau omologate în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 5Agenţii economici care prestează servicii de reparaţii şi/sau de reglare pentru vehicule rutiere sunt obligaţi sa elibereze beneficiarului certificate de calitate şi certificate de garanţie pentru lucrările executate, care să includă, dacă este cazul, şi duratele de garanţie aferente componentelor înlocuite, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 6Activitatea de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, asa cum este definită în anexa nr. 1 "Definiţii" la Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 105/2000, se poate efectua numai de agenţi economici care desfăşoară o activitate de producţie industriala în domeniu şi care au implementat un sistem de management al calităţii, în conformitate cu modelul aplicabil din seria de standarde SR EN ISO 9000 şi certificat de Organismul de certificare sisteme ale calităţii din cadrul Regiei Autonome "Registrul Auto Roman" (R.A.R.-OCS).  +  Articolul 7 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Transporturilor va actualiza reglementările şi normele tehnice privind autorizarea agenţilor economici care prestează servicii de reparaţii, reglare şi/sau desfăşoară activitatea de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 536/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 9 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Reglementările şi normele tehnice prevăzute la alin. (1) se vor actualiza periodic în funcţie de evoluţia legislaţiei Uniunii Europene şi a caracteristicilor tehnice ale parcului naţional de vehicule rutiere. (3) Autorizaţiile eliberate de Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe sunt şi rămân valabile până la primul audit de supraveghere.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Anca Boagiu-----------