HOTĂRÂRE nr. 32 din 24 martie 2021privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 25 martie 2021    Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICRegulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 12 martie 2021, se modifică după cum urmează:1. La articolul 21, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Repartizarea funcțiilor din Biroul permanent al Camerei Deputaților pe fiecare grup parlamentar se realizează în urma negocierilor dintre liderii grupurilor parlamentare, respectânduse configurația politică a Camerei Deputaților. Repartizarea acestor funcții se aprobă de către plenul Camerei Deputaților cu votul deschis al majorității deputaților prezenți. Votul se exprimă potrivit art. 123 alin. (2) sau art. 129 alin. (1).2. La articolul 24, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Propunerile nominale pentru funcțiile prevăzute la alin. (1) se fac de către liderii grupurilor parlamentare, în limita numărului de locuri stabilit potrivit art. 21 alin. (3). Lista candidaților propuși pentru Biroul permanent se supune în întregime votului Camerei Deputaților și se aprobă cu votul deschis al majorității deputaților prezenți. Votul se exprimă potrivit art. 123 alin. (2) sau art. 129 alin. (1).Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 24 martie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
    LAURENȚIU-DAN LEOREANU
    București, 24 martie 2021.Nr. 32.-----