ORDIN nr. 380 din 19 martie 2021privind completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecție, a serviciilor, combustibililor și lubrifianților pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziție centralizate la nivel național, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 658/2013
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 24 martie 2021  Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 2.885 din 11.03.2021 al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică,având în vedere:– art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătății ca unitate de achiziții publice centralizată, aprobată cu completări prin Legea nr. 184/2013, cu modificările ulterioare;– art. 2 alin. (1) din Normele metodologice pentru achiziția publică centralizată, la nivel național, de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecție, servicii, combustibili și lubrifianți pentru parcul auto, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.292/2012,– în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul ILista medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecție, a serviciilor, combustibililor și lubrifianților pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziție centralizate la nivel național, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 658/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 28 mai 2013, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La secțiunea a IV-a „Medicamente“, după poziția A_HIV: Combinații (Efavirenzum + Emtricitabinum + Tenofovirum disoproxil) se introduc cinci noi poziții, cu următorul cuprins:
  A_HIVCombinații (Dolutegravir + Lamivudină)compr. film.50 mg/300 mg ****
  A_HIVCombinații (Dolutegravir + Rilpivirină)compr. film.50 mg/25 mg****
  A_HIVCombinații (Bictegravir + Emtricitabină + Tenofovir)compr. film.50 mg/200 mg/25 mg****
  A_HIVDoravirinumcompr. film.100 mg****
  A_HIVCombinații (Doravirinum + Lamivudinum + Tenofovirum Disoproxil)compr. film.100 mg/300 mg/245 mg****
  2. La secțiunea a IV-a „Medicamente“, după poziția 18 Sulfamethoxazolum + trimethoprinum se introduce o nouă poziție, poziția 19, cu următorul cuprins:
  19.Isavuconazolumcaps.100 mg 
  3. La secțiunea a IV-a „Medicamente“, după poziția A_MS_2:19: Rifabutinum se introduce o nouă poziție, poziția A_MS_2:20, cu următorul cuprins:
  A_MS_2:20Combinații (amoxicilinum + acidum clavulanicum)compr. film.875 mg/125 mg 
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  București, 19 martie 2021.Nr. 380.-----