ORDIN nr. 14 din 24 ianuarie 2000pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 29 august 2000    Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,în temeiul art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, republicată,în baza art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 287/1998 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, cu modificările şi completările ulterioare,emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele fundamentale de securitate radiologică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală centrale nuclearoelectrice şi ciclul combustibil, Direcţia generală aplicaţii radiaţii ionizante, Direcţia generală supravegherea radioactivităţii mediului şi Direcţia generală dezvoltare şi resurse din cadrul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 1-86, 107-120 şi 122 din Normele republicane de securitate nucleară - Norme de radioprotecţie, aprobate prin Ordinul comun al preşedintelui Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară, ministrului sănătăţii şi preşedintelui Consiliului Naţional al Apelor nr. 122/133/26/1976, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 48 din 24 mai 1976.Preşedintele Comisiei Naţionalepentru Controlul Activităţilor Nucleare,Dan CutoiuBucureşti, 24 ianuarie 2000.Nr. 14.  +  AnexăNORMA 24/01/2000