ORDIN nr. 338 din 10 martie 2021privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 23 martie 2021  Luând în considerare prevederile art. 6 alin. (1) și ale art. 12 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, având în vedere prevederile art. III alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, cu modificările ulterioare,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite următorul ordin:  +  Articolul 1Media numărului locuitorilor corespunzător grupei, pe categorii de unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, prevăzută în tabelul 2 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Media numărului de locuitori, calculată pe baza numărului locuitorilor pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială la 1 ianuarie 2020, comunicat de către Institutul Național de Statistică și publicat pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, la adresa http://www.dpfbl.mdrap.ro/populatie_uat-uri.html, se utilizează de către instituțiile prefectului în vederea stabilirii numărului maxim de posturi, valabil în anul 2021, pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială.  +  Articolul 3(1) În termen de 20 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, prefectul comunică numărul maxim de posturi pentru anul 2021, pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială. (2) Comunicările se transmit, în format electronic (Excel), însoțite de codurile SIRUTA, către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației la adresa dpfbl@mdlpa.ro.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  București, 10 martie 2021.Nr. 338.  +  ANEXĂ
  Tabelul 2. Media numărului locuitorilor corespunzător grupei, pe categorii de unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale
  Nr. crt.Grupe în funcție de numărul de locuitoriComuneOrașeMunicipiiJudețeSectoare ale municipiului BucureștiMunicipiul București
  01234567
  1cel mult 1.5001.156xxxxx
  21.501-3.0002.2382.366xxxx
  33.001-5.0003.7974.265xxxx
  45.001-10.0006.3117.466xxxx
  510.001-20.00011.44913.08217.223xxx
  620.001-50.00029.70927.10632.454xxx
  750.001-100.000xx72.520xxx
  8100.001-200.000xx136.677xxx
  9200.001-400.000xx293.564xxx
  10cel mult 500.000xxx360.222xx
  11cel puțin 500.001xxx657.990xx
  12sectoare ale municipiului Bucureștixxxx356.735x
  13Municipiul Bucureștixxxxx2.151.665
  ----