LEGE nr. 48 din 19 martie 2021privind aprobarea plății cotizației anuale a României la bugetul Centrului European de Excelență dedicat gestionării civile a crizelor - European Center of Excellence for Civilian Crisis Management, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 19 martie 2021  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul I(1) Se aprobă plata cotizației anuale în cuantumul echivalentului în lei al sumei de 20.000 euro pentru anul 2021, precum și plata cotizației anuale, în același cuantum, pentru anii următori, pe întreaga durată a participării României la activitatea Centrului European de Excelență dedicat gestionării civile a crizelor (European Center of Excellence for Civilian Crisis Management).(2) Echivalentul în lei al sumelor necesare plății cotizației anuale se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul anual al Ministerului Afacerilor Externe, și se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plății.  +  Articolul IIOrdonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1 punctul II „Organizațiile internaționale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor și a altor instituții centrale“, după numărul curent 90 se introduce un nou număr curent, numărul curent 90^1, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea organizațieiSediulAnul înființăriiAnul aderării RomânieiInstituția română care coordonează relațiile cu organizația internațională respectivăExplicații
  90^1.Centrul European de Excelență dedicat gestionării civile a crizelor (European Center of Excellence for Civilian Crisis Management)Berlin20202020Ministerul Afacerilor Externe
  2. La anexa nr. 2.2 subcapitolul „Ministerul Afacerilor Externe“, după numărul curent 11 se introduce un nou număr curent, numărul curent 11^1, cu următorul cuprins:
  11^1.Centrul European de Excelență dedicat gestionării civile a crizelor (European Center of Excellence for Civilian Crisis Management)Euro20.000
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  Cristina-Mădălina Prună
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  București, 19 martie 2021.Nr. 48.-----