HOTĂRÂRE nr. 320 din 17 martie 2021pentru modificarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 18 martie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IStatutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 8 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 9, litera e) va avea următorul cuprins:e) doi vicepreședinți;2. Articolul 15 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Consiliul de administrație are doi vicepreședinți aleși de consiliul de administrație prin vot secret.(2) Vicepreședinții consiliului de administrație sunt și vicepreședinții CNAS.3. Articolul 19 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19Pe perioada absenței sale, președintele CNAS îl poate mandata, prin ordin, pe unul dintre vicepreședinții CNAS pentru a prelua atribuțiile președintelui în cadrul Consiliului de administrație al CNAS.4. În tot cuprinsul statutului, termenul „vicepreședinte“ se înlocuiește cu termenul „vicepreședinți“.  +  Articolul IIStatutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 8 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adrian Gheorghe
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 17 martie 2021.Nr. 320.----