ORDIN nr. 64 din 31 martie 2020pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 1 aprilie 2020    Având în vedere prevederile art. 23 alin. (1) și (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale considerentelor 7, 22 și 23 și ale prevederilor art. 3 lit. c) din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică,în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind modalitatea de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale „OPCOM“ - S.A. actualizează și publică pe pagina proprie de internet, cu respectarea prevederilor regulamentului prevăzut la art. 1, contractul-cadru, procedurile și convențiile utilizate în vederea funcționării pieței centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în scopul utilizării acestora pentru funcționarea pieței centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării.(2) Convențiile încheiate de Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale „OPCOM“ - S.A. cu participanții la piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă se aplică pentru piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării, până la actualizarea acestora în conformitate cu prevederile alin. (1).  +  Articolul 3Operatorii economici din sectorul energiei electrice și Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale „OPCOM“ - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă capitolul IV din Regulamentul privind modalitățile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și negociere continuă și prin contracte de procesare, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 25 august 2014, cu modificările și completările ulterioare.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Dumitru Chiriță
    București, 31 martie 2020.Nr. 64.  +  ANEXĂREGULAMENTprivind modalitatea de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitațieextinsă și utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării