ORDIN nr. 78 din 14 august 2014pentru aprobarea Regulamentului privind modalitățile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și negociere continuă și prin contracte de procesare
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 25 august 2014  Având în vedere prevederile art. 3 pct. 19, dispozițiile art. 23 alin. (1) și (2), precum și ale art. 43 din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind modalitățile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și negociere continuă și prin contracte de procesare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Operatorii economici din sectorul energiei electrice și Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "Opcom" - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 1 ianuarie 2015.  +  Articolul 5Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "Opcom" - S.A. elaborează, supune dezbaterii publice și trimite la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, spre avizare, cu cel puțin 45 de zile înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, procedurile și convențiile de participare prevăzute în Regulamentul privind modalitățile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și negociere continuă și prin contracte de procesare.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 6/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare a contractelor bilaterale de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 10 martie 2011, cu modificările ulterioare.
  p. Președintele Autorității Naționale
  de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Emil Calotă
  București, 14 august 2014.Nr. 78.  +  AnexăREGULAMENTprivind modalitățile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prinlicitație extinsă și negociere continuă și prin contracte de procesare