ORDIN nr. 49 din 12 iulie 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare pe piața centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 29 iulie 2013  Având în vedere prevederile art. 23 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, coroborate cu dispozițiile art. 5 alin. (5) și ale art. 9 alin. (1) lit. ș) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacționare pe piața centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Participanții la piața de energie electrică și operatorul pieței de energie electrică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Departamentele de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale de
  Reglementare în Domeniul Energiei,
  Niculae Havrileț
  București, 12 iulie 2013.Nr. 49.  +  AnexăREGULAMENTprivind cadrul organizat de tranzacționare pe piața centralizată cu negociere dublă continuăa contractelor bilaterale de energie electrică