DECRET nr. 89 din 16 martie 1978pentru modificarea Decretului Consiliului de Stat nr. 184/1974 cu privire la prima valutară care se aplică la cumpărarea şi vînzarea valutelor pentru operaţiuni necomerciale
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 21 din 17 martie 1978    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Decretul Consiliului de Stat nr. 184/1974 cu privire la prima valutară care se aplică la cumpărarea şi vînzarea valutelor pentru operaţiuni necomerciale se modifica după cum urmează:1. Articolul 1 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Prima valutară care se aplică la cumpărarea şi vînzarea valutelor ţărilor nesocialiste pentru operaţiuni necomerciale se stabileşte la 168,46% asupra cursului oficial în lei."2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Dispoziţiile art. 1 se aplică şi în relaţiile cu Republica Socialistă Federativă Iugoslavia."  +  Articolul 2Dispoziţiile prezentului decret se aplică cu începere de la data de 6 martie 1978.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România--------