HOTĂRÂRE nr. 42 din 31 ianuarie 2017pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 1 februarie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 și având în vedere prevederile art. 24 alin. (3), art. 84 alin. (1) și (2),art. 111 alin. (6), art. 137 alin. (4), art. 142 alin. (7) și art. 205 alin. (2) și (2^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, prevăzute în anexa care face parte din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:a) prevederile referitoare la transportul feroviar și cu metroul, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafață și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, de care beneficiază elevii și studenții din învățământul de stat și din învățământul particular acreditat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I , nr. 99 din 16 mai 1996, cu modificările și completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 705/1993 privind acordarea de reduceri pentru transportul pe calea ferată al elevilor și studenților, în perioada vacanțelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 17 decembrie 1993;c) prevederile referitoare la transportul feroviar și cu metroul, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.187/2000 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafață și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, de care beneficiază elevii și studenții din învățământul de stat și din învățământul particular acreditat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 4 decembrie 2000, cu modificările ulterioare;d) prevederile referitoare la transportul feroviar și cu metroul, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.367/2003 pentru completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafață și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, de care beneficiază elevii și studenții din învățământul de stat și din învățământul particular acreditat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 29 noiembrie 2000, cu modificările ulterioare;e) prevederile referitoare la transportul feroviar și cu metroul, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.468/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafață și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, de care beneficiază elevii și studenții din învățământul de stat și din învățământul particular acreditat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.087 din 2 decembrie 2005.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Ministrul educației naționale,
  Pavel Năstase
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  București, 31 ianuarie 2017.Nr. 42.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEprivind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru eleviși studenți