LEGE nr. 18 din 12 martie 2021privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 16 martie 2021  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80 din 20 decembrie 2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1044 din 24 decembrie 2019, cu următoarea completare:– La articolul III punctul 9, după alineatul (3) al articolului 18^1 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Beneficiarii sunt exceptați de la reținerea ratei forfetare de 6% aferente contribuției lor până la implementarea a 75% din proiect, cheltuielile eligibile fiind rambursate în proporție de 100% din fonduri europene.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  LAURENȚIU-DAN LEOREANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  București, 12 martie 2021.Nr. 18.-----