LEGE nr. 30 din 15 martie 2021privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 15 martie 2021  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36 din 26 martie 2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 31 martie 2020, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 1, alineatul 4 al articolului 19 se modifică și va avea următorul cuprins:Pe timpul mobilizării și pe timp de război, cadrelor militare în activitate și celor în rezervă, concentrate sau mobilizate, li se pot acorda permisii sau concedii, în condiții stabilite prin ordin al conducătorului instituției.2. La articolul III punctul 4, alineatul (2) al articolului 46 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, soldații și gradații profesioniști nu pot fi trecuți în rezervă în condițiile prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. a), b), d), f)-j) și m).Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  LAURENȚIU-DAN LEOREANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  București, 15 martie 2021.Nr. 30.-----