LEGE Nr. 106 din 3 octombrie 1992pentru aderarea României la Convenţia privind răspunderea civilă pentru daune nucleare şi la Protocolul comun referitor la aplicarea Convenţiei de la Viena şi a Convenţiei de la Paris
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 258 din 15 octombrie 1992    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICRomânia adera la Convenţia privind răspunderea civilă pentru daune nucleare, încheiată la Viena la 21 mai 1963, şi la Protocolul comun referitor la aplicarea Convenţiei de la Viena şi a Convenţiei de la Paris, încheiat la 21 septembrie 1988.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DANCONVENTIE 21/05/1963PROTOCOL 21/09/1988