LEGE nr. 17 din 12 martie 2021pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării naționale
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 12 martie 2021  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILa articolul 26 din Legea nr. 121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 17 iunie 2011, cu completările ulterioare, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins:(5) Personalul încadrat în comandamentele multinaționale înființate pe teritoriul României, trimis să participe la misiunile și operațiile prevăzute la art. 2 alin. (1), beneficiază pentru perioada în care participă la misiuni în zonele de operații de drepturile prevăzute la alin. (1).(6) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. g) și art. 9 din cap. IV al anexei nr. IV la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) pentru deplasările efectuate în interesul serviciului la misiuni în zonele de operații.(7) Personalul care participă la misiuni și operații sub mandatul/conducerea organizațiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) și la art. 7 alin. (3) beneficiază de drepturile stabilite la alin. (1), numai în măsura în care aceste drepturi, indiferent de denumirea sub care sunt acordate și de cuantumul acestora, nu sunt asigurate de organizațiile internaționale sub egida cărora se desfășoară misiunile și operațiile.  +  Articolul IILa articolul IX alineatul (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2014 pentru modificarea și completarea art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 19 iunie 2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 183/2014, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul IX(1) Pe durata îndeplinirii misiunii în străinătate personalul beneficiază de drepturile de diurnă stabilite pentru fiecare categorie de personal participant la misiunile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, cu completările ulterioare.  +  Articolul IIILa articolul 7 alineatul (1) din Legea nr. 222/2017 pentru realizarea „Capabilității de apărare aeriană cu baza la sol“, aferentă programului de înzestrare esențial „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 935 din 27 noiembrie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Pe durata misiunilor prevăzute la art. 4, personalul beneficiază de drepturile de diurnă stabilite pentru fiecare categorie de personal participant la misiunile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, cu completările ulterioare.  +  Articolul IVLa articolul 7 alineatul (1) din Legea nr. 46/2018 pentru realizarea „Capabilității de sprijin de foc indirect“, aferentă programului de înzestrare „Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bătaie mare“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 23 februarie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Pe durata misiunilor prevăzute la art. 4, personalul beneficiază de drepturile de diurnă stabilite pentru fiecare categorie de personal participant la misiunile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, cu completările ulterioare.  +  Articolul VLa articolul 6 alineatul (1) din Legea nr. 237/2019 pentru continuarea dezvoltării capabilității operaționale aeriene cuprinse în Etapa de tranziție inițială a Concepției de realizare graduală a capabilității de apărare aeriană în cadrul programului „Avion multirol al Forțelor Aeriene“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1022 din 19 decembrie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Pe durata misiunilor prevăzute la art. 4, personalul beneficiază de drepturile de diurnă stabilite pentru fiecare categorie de personal participant la misiunile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, cu completările ulterioare.  +  Articolul VILa data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 11 februarie 2020, se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  LAURENȚIU-DAN LEOREANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  București, 12 martie 2021.Nr. 17.-----