ORDIN nr. 276/389/2021pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 276 din 4 martie 2021
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 389 din 25 februarie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 5 martie 2021  Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 2.558/2021 al Ministerului Sănătății și nr. DG 669 din 25.02.2021 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, poziția 520 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „520W64953003J05AP01RIBAVIRINUMREBETOL 200 mgCAPS.200 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE X 140 CAPS. (BLIST. PVC/PE/PVDC )PR1402,0494992,5020715,772429“
  2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 525 și 526 se abrogă.3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 664 se introduc trei noi poziții, pozițiile 665-667, cu următorul cuprins:
  „665W64055001J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID AUROBINDO 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 PUNGĂ DIN FILM DUBLU DE PP MULTISTRATIFICATĂ, PREVĂZUTĂ CU 2 TUBURI DIN PP, CARE CONȚINE 300 ML SOL. PERF.PR1119,092800134,38920014,190800
  666W65737001J05AF07TENOFOVIRUM DISOPROXIL**1TENOFOVIR DISOPROXIL ACCORDPHARMA 245 mgCOMPR. FILM.245 mgACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 BLIST. PERFORAT PT. ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE DIN OPA-AL-PVC/AL X 30 X 1 COMPR. FILM.PR3012,45880015,1060006,640666
  667W65906003J05AR02ABACAVIRUM+ LAMIVUDINUM **ABACAVIR/ LAMIVUDINA TERAPIA 600 mg/300 mgCOMPR. FILM.600 mg/ 300 mgS.C. TERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. TRIPLU (TRIPLEX) DIN PVC- PE-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3017,28200020,1090000,000000“
  4. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziția 179 se introduce o nouă poziție, poziția 180, cu următorul cuprins:
  180W64055001J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID AUROBINDO 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 PUNGĂ DIN FILM DUBLU DE PP MULTISTRATIFICATĂ, PREVĂZUTĂ CU 2 TUBURI DIN PP, CARE CONȚINE 300 ML SOL. PERF.PR1119,092800134,38920014,190800
  5. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“ pozițiile 394-397, 531 și 532 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  394W59306001L01XE16CRIZOTINIBUM **1XALKORICAPS.200 mgPFIZER LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. DIN PVC/AL X 60 CAPSULEPR60277,029500302,5983330,000000
  395W64867001L01XE16CRIZOTINIBUM **1XALKORICAPS.200 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU BLIST. DIN PVC/AL X 60 CAPS.PR60277,029500302,5983330,000000
  396W64866001L01XE16CRIZOTINIBUM **1XALKORICAPS.250 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU BLIST. DIN PVC/AL X 60 CAPS.PR60331,137166361,5758330,000000
  397W59307001L01XE16CRIZOTINIBUM **1XALKORICAPS.250 mgPFIZER LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. DIN PVC/AL X 60 CAPSULEPR60331,137166361,5758330,000000
  ……………………………
  531W64402002L02BA03FULVESTRANTUM **FASLODEX 250 mgSOL. INJ.250 mg/5 mlASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE X 2 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ X 5 ML SOLUȚIE INJECTABILĂ + 2 ACE CU SISTEM DE SIGURANȚĂPRF2494,892000562,326000327,659000
  532W51514002L02BA03FULVESTRANTUM **FASLODEX 250 mgSOL. INJ.250 mg/5 mlASTRAZENECA UK LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 2 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ X 5 ML SOLUȚIE INJECTABILĂ + 2 ACE CU SISTEM DE SIGURANȚĂP-RF2494,892000562,326000327,659000“
  6. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 705 se introduce o nouă poziție, poziția 706, cu următorul cuprins:
  706W62137001L01XX14TRETINOINUM 4)VESANOID 10 mgCAPS. MOI10 mgC.N. Unifarm - S.A.ROMÂNIACUTIE X FLAC. X 100 CAPS. MOIPR10010,77670012,1281000,000000
  7. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 179 se introduc două noi poziții, pozițiile 180 și 181, cu următorul cuprins:
  180W13955002A10BA02METFORMINUMMEGUAN 500 mgCOMPR. FILM.500 mgGEDEON RICHTER ROMANIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 3 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM.P6L300,1543990,2088000,037866
  181W62286005A10BX09DAPAGLIFLOZINUM **FORXIGA 10 mgCOMPR. FILM.10 mgASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE CU BLIST. DIN ALU/ALU X 90 X 1 COMPR. FILM. (UNITATE DOZATĂ)PRF905,5606666,4850000,000000
  8. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.1 „Hemofilie și talasemie“, după poziția 104 se introduce o nouă poziție, poziția 105, cu următorul cuprins:
  „105W62499005B02BD03COMPLEX DE ANTIINHIBITORI AI COAGULĂRII **FEIBA 50 U/mlPULB.+ SOLV. PT. SOL. PERF.50 U/mlBAXALTA INNOVATIONS GMBHAUSTRIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPAC. DE 20 ML CARE CONȚINE 500 U FEIBA PULB. PT. SOL. PERF. + 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPAC. DE 10 ML, CARE CONȚINE 10 ML APĂ PURIFICATĂ PT. PREPARATE INJ., 1 DISPOZ. BAXJECT II HIFLOWPR11.698,6200001.889,6500000,000000“
  9. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.2 „Epidermoliza buloasă“, poziția 14 se abrogă.10. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.14 „Afibrinogenemie congenitală“, după poziția 1 se introduce o nouă poziție, poziția 2, cu următorul cuprins:
  2W67066001B02BB01FIBRINOGEN UMAN **FIBRYGA 1 gPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.1 gOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 1 G FIBRINOGEN UMAN + 1 FLAC. CU SOLV. DIN STICLĂ (50 ML APĂ PT. PREPARATE INJECTABILE) + 1 DISPOZITIV DE TRANSFER OCTAJET + 1 FILTRU DE PARTICULEPR11.878,6800002.085,9100000,000000
  11. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 382 se introduce o nouă poziție, poziția 383, cu următorul cuprins:
  „383W64055001J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID AUROBINDO 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 PUNGĂ DIN FILM DUBLU DE PP MULTISTRATIFICATĂ, PREVĂZUTĂ CU 2 TUBURI DIN PP, CARE CONȚINE 300 ML SOL. PERF.PR1119,092800134,38920014,190800“
  12. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, după poziția 130 se introduce o nouă poziție, poziția 131, cu următorul cuprins:
  „131W64055001J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID AUROBINDO 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 PUNGĂ DIN FILM DUBLU DE PP MULTISTRATIFICATĂ, PREVĂZUTĂ CU 2 TUBURI DIN PP, CARE CONȚINE 300 ML SOL. PERF.PR1119,092800134,38920014,190800“
  13. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, după poziția 134 se introduce o nouă poziție, poziția 135, cu următorul cuprins:
  „135W64055001J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID AUROBINDO 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 PUNGĂ DIN FILM DUBLU DE PP MULTISTRATIFICATĂ, PREVĂZUTĂ CU 2 TUBURI DIN PP, CARE CONȚINE 300 ML SOL. PERF.PR1119,092800134,38920014,190800“
  14. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, după poziția 255 se introduce o nouă poziție, poziția 256, cu următorul cuprins:
  „256W64055001J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID AUROBINDO 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 PUNGĂ DIN FILM DUBLU DE PP MULTISTRATIFICATĂ, PREVĂZUTĂ CU 2 TUBURI DIN PP, CARE CONȚINE 300 ML SOL. PERF.PR1119,092800134,38920014,190800“
  15. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.5 „Transplant de celule pancreatice“, după poziția 44 se introduce o nouă poziție, poziția 45, cu următorul cuprins:
  „45W64055001J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID AUROBINDO 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 PUNGĂ DIN FILM DUBLU DE PP MULTISTRATIFICATĂ, PREVĂZUTĂ CU 2 TUBURI DIN PP, CARE CONȚINE 300 ML SOL. PERF.PR1119,092800134,38920014,190800“
  16. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, după poziția 166 se introduce o nouă poziție, poziția 167, cu următorul cuprins:
  „167W64055001J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID AUROBINDO 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 PUNGĂ DIN FILM DUBLU DE PP MULTISTRATIFICATĂ, PREVĂZUTĂ CU 2 TUBURI DIN PP, CARE CONȚINE 300 ML SOL. PERF.PR1119,092800134,38920014,190800“
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna martie 2021.
  p. Ministrul sănătății,
  Andreea-Anamaria Moldovan,
  secretar de stat
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adrian Gheorghe
  ----