DECIZIE nr. 51 din 7 aprilie 2000pentru aprobarea Codului tehnic al reţelei electrice de transport
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 22 august 2000    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,în temeiul art. 6 lit. f) şi al art. 9 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, precum şi al art. 70 lit. f) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrica şi termica,emite următoarea decizie:  +  Articolul 1Se aprobă Codul tehnic al reţelei electrice de transport*), prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.---------- Notă *) Compania Naţionala de Electricitate - S.A. va pune la dispoziţie agenţilor economici interesaţi, la cererea acestora, contra cost, Codul tehnic al reţelei electrice de transport.  +  Articolul 2Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Departamentul licenţe, autorizaţii, reglementări tehnice din cadrul ANRE va asigura şi va controla modul de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.PreşedinteleAutorităţii Naţionalede Reglementare înDomeniul Energiei,Jean Constantinescu-----