ORDIN nr. 224 din 25 februarie 2021pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.246/2012 privind desemnarea persoanelor responsabile cu identificarea și declararea potențialilor donatori de organe și/sau țesuturi și/sau celule aflați în moarte cerebrală
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 1 martie 2021    Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 2.058 din 24.02.2021 al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății și Adresa Agenției Naționale de Transplant nr. 2.812 din 24 noiembrie 2020, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. DGAMMUPSP 1.677 din 25 noiembrie 2020,având în vedere prevederile titlului VI „Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAlineatul (1) al articolului 2 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1.246/2012 privind desemnarea persoanelor responsabile cu identificarea și declararea potențialilor donatori de organe și/sau țesuturi și/sau celule aflați în moarte cerebrală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 7 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Se numesc următorii responsabili regionali pentru identificarea potențialilor donatori aflați în moarte cerebrală, diagnosticarea morții cerebrale și menținerea în condiții fiziologice a potențialilor donatori:– București - conf. univ. dr. Ioana Grințescu;– Iași - asist. univ. dr. Mihaela Blaj;– Târgu Mureș - prof. univ. dr. Sanda Copotoiu;– Cluj-Napoca - conf. univ. dr. Cristina Petrișor;– Timișoara - prof. univ. dr. Dorel Săndesc;– Constanța - dr. Adina Florina Gherghinoiu.  +  Articolul IIDirecțiile din cadrul Ministerului Sănătății, Agenția Națională de Transplant, persoanele nominalizate și instituțiile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Vlad Vasile Voiculescu
    București, 25 februarie 2021.Nr. 224.----