LEGE Nr. 103 din 22 septembrie 1992privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 244 din 1 octombrie 1992    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Biserica Ortodoxa Română şi celelalte culte religioase au, în exclusivitate, dreptul de producere şi valorificare a obiectelor şi vesmintelor de cult, precum şi de tipărire a cărţilor de cult, a celor teologice sau cu conţinut bisericesc, necesare practicării cultului. Prin obiecte de cult, în sensul prezentei legi, se înţeleg vasele liturgice, icoanele metalice sau litografiate, crucile, crucifixele, mobilierul bisericesc, cruciulitele şi medalioanele cu imagini religioase specifice cultului, obiectele de colportaj religios şi altele asemenea. Se asimilează obiectelor de cult şi calendarele religioase, precum şi produsele necesare exercitării activităţii de cult, cum ar fi tamiia şi luminarile, cu excepţia celor decorative şi a celor pentru nunti şi botezuri. Prin vesminte de cult, în sensul prezentei legi se înţeleg şi stofele şi broderiile specifice, necesare realizării vesmintelor respective. De asemenea, se asimilează obiectelor de cult tipariturile de cult, manualele şi cursurile teologice necesare desfăşurării activităţii din instituţiile de învăţămînt religios ale cultului respectiv.  +  Articolul 2Producerea sau valorificarea bunurilor prevăzute la art. 1 de către alte persoane, fizice sau juridice, decît cultele religioase se poate face numai cu autorizarea lor prealabilă, data în condiţiile stabilite de către fiecare cult în considerarea propriei sale exclusivitati.  +  Articolul 3Ilustratele, pliantele, albumele de arta şi filmele prezentind lacasuri de cult sau obiecte de arta bisericeasca, cu excepţia celor care fac parte din patrimoniul cultural naţional, se pot realiza numai cu acordul cultului respectiv.  +  Articolul 4Încălcarea prevederilor art. 1 constituie contravenţie, dacă fapta, potrivit legii, nu este infracţiune şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei. Contravenţia se constata şi amenda se aplică de către organele de poliţie, primării sau organele de control ale Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 5Producerea şi valorificarea obiectelor şi produselor necesare activităţii de cult prevăzute la art. 1 sînt scutite de la impozitare. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 iulie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU----------------------------------