ORDIN nr. 2.617 din 15 februarie 2021pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 25 februarie 2021    În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 și 16 din Legea nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția patrimoniu cultural, Direcția economică din cadrul Ministerului Culturii și direcțiile județene pentru cultură, respectiv a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3(1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin sau cel târziu la prima ședință la care participă, membrii Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial au obligația să depună declarația privind confidențialitatea și imparțialitatea.(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziții contrare.
    Ministrul culturii,
    Bogdan Gheorghiu
    București, 15 februarie 2021.Nr. 2.617.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial