ORDIN nr. 1.098/C din 17 februarie 2021pentru completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 46/C/2011
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 februarie 2021    Având în vedere dinamica și fluctuația programelor naționale de sprijin al unor categorii de persoane derulate de autoritățile și instituțiile publice în temeiul legii,ținând seama de Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici nr. 68 din 20.11.2020, prin care au fost aprobate propunerile Ministerului Justiției de completare a Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 46/C/2011, cu modificările și completările ulterioare, în vederea acordării de scutiri de onorarii notariale, ca măsură de sprijinire a unor categorii defavorizate, văzând dispozițiile art. 57 alin. (1) lit. d) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 6 din Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 46/C/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul INormele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 46/C/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 22 februarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 26 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:i) declarațiile sau procurile necesare în vederea stabilirii sau valorificării drepturilor prevăzute, ca forme de sprijin al unor categorii sociale, în alte programe naționale instituite prin legi speciale sau de protecție socială.2. La anexa nr. 5 litera A punctul I, după subpunctul 8 se introduce un nou subpunct, subpunctul 9, cu următorul cuprins:9. declarațiile sau procurile necesare în vederea stabilirii sau valorificării drepturilor prevăzute, ca forme de sprijin al unor categorii sociale, în alte programe naționale instituite prin legi speciale sau de protecție socială.  +  Articolul IIServiciul profesii juridice conexe, Uniunea Națională a Notarilor Publici și notarii publici duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul justiției,
    Stelian-Cristian Ion
    București, 17 februarie 2021.Nr. 1.098/C.-----