ORDIN nr. 3.300 din 19 februarie 2021privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului național pilot de tip "Școala după școală", pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 24 februarie 2021    Având în vedere prevederile art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. V alin. (1) și art. VI alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 171/2020 privind modificarea și completarea art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările ulterioare, și ale art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Programului național pilot de tip „Școala după școală“, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Unitatea de management al proiectelor cu finanțare externă, inspectoratele școlare județene și al municipiului București, precum și conducerile unităților de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației,
    Sorin-Mihai Cîmpeanu
    București, 19 februarie 2021.Nr. 3.300.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEprivind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului național pilot de tip"Școala după școală", pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv